PRJ-070.7 Tři prasátka

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03037
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
49 Kč
+ -
Záměr celku: Vzdělávací blok je zaměřen na matematické představy. V rámci pohádky si
děti procvičí základní geometrické tvary (trojúhelník, čtverec, kruh,
obdélník) a rozšiřující geometrické tvary (ovál). Hravou formou přiblíží
dětem pohádku o třech prasátkách.

Činnosti: Výtvarné a pracovní aktivity; pohybové hry, říkadla s pohybem; poslech
adramatizacepohádky;pracovnílisty;početní stolníhra,tříděnígeometrických
tvarů.

Výstupy: Aktivněnaslouchat,dodržovatpravidlahry,domluvit senaspolečném řešení,
rozvíjet souvislé vyjadřování; být pohybově zdatný, napodobit pohyb dle
vzoru, orientovat se v prostoru a ploše, rozvíjet hrubou a jemnou motoriku;
chápat číselnou řadu, prostorové pojmy, význam čísla a používat číselné
pojmy, sestavit obrazce dle předlohy; kooperativní činnost ve dvojicích
askupině, soustředit senačinnost:podporovatdůvěruvevlastní schopnosti,
rozdělit si úkol s jiným dítětem; podporovat tvořivost, postupovat a učit se
dle instrukcí, tvořit z různých materiálů.
Záměr celku: Vzdělávací blok je zaměřen na matematické představy. V rámci pohádky si
děti procvičí základní geometrické tvary (trojúhelník, čtverec, kruh,
obdélník) a rozšiřující geometrické tvary (ovál). Hravou formou přiblíží
dětem pohádku o třech prasátkách.

Činnosti: Výtvarné a pracovní aktivity; pohybové hry, říkadla s pohybem; poslech
adramatizacepohádky;pracovnílisty;početní stolníhra,tříděnígeometrických
tvarů.

Výstupy: Aktivněnaslouchat,dodržovatpravidlahry,domluvit senaspolečném řešení,
rozvíjet souvislé vyjadřování; být pohybově zdatný, napodobit pohyb dle
vzoru, orientovat se v prostoru a ploše, rozvíjet hrubou a jemnou motoriku;
chápat číselnou řadu, prostorové pojmy, význam čísla a používat číselné
pojmy, sestavit obrazce dle předlohy; kooperativní činnost ve dvojicích
askupině, soustředit senačinnost:podporovatdůvěruvevlastní schopnosti,
rozdělit si úkol s jiným dítětem; podporovat tvořivost, postupovat a učit se
dle instrukcí, tvořit z různých materiálů.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Vařeková Romana