PRJ-068.4 Labutí jezero

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03035
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
28 Kč
+ -
Záměr celku: Hlavní myšlenka tematické části je seznámit děti s formou scénického
tance – balet Labutí jezero od P. I. Čajkovského; podporovat u dětí zájem o
hudbu, kultivovaný pohyb, vnímat hudební výrazové prostředky – melodie,
rytmus, dynamiku, tempo; snažit se slovně i pohybem vyjádřit hudbu;
soustředěně vyslechnout příběh; v závěru tematické části na základě
prožitku své pocity vyjádřit výtvarnou formou. Doplňující aktivity související
s tématem jsou zaměřeny na rozvoj slovní zásoby – homonyma –, orientaci
v prostoru, procvičení nožní klenby, orientaci v číselné řadě, porovnávání.

Činnosti: DramatizacepříběhuLabutíjezero,pohybovéčinnostinahudbuP.I. Čajkovského,
„Labutíjezero“,nahudbuzCD„Žonglovánínadeset“,výtvarnéčinnosti,pracovní
činnosti, omalovánky, sestavování celku z částí (papírová labuť), stříhání dle
čáry (královská koruna), skládání z papíru (vějíř), vytváření dvojic, čtveřic,
dechová cvičení, procvičení klenby nohy.

Výstupy: Seznámení s příběhem Labutí jezero, s baletem jako formou scénického
tance; cvičení dle hudby, sladit pohyb s hudbou; na základě prožitku vyjádřit
výtvarně své emoce.
Záměr celku: Hlavní myšlenka tematické části je seznámit děti s formou scénického
tance – balet Labutí jezero od P. I. Čajkovského; podporovat u dětí zájem o
hudbu, kultivovaný pohyb, vnímat hudební výrazové prostředky – melodie,
rytmus, dynamiku, tempo; snažit se slovně i pohybem vyjádřit hudbu;
soustředěně vyslechnout příběh; v závěru tematické části na základě
prožitku své pocity vyjádřit výtvarnou formou. Doplňující aktivity související
s tématem jsou zaměřeny na rozvoj slovní zásoby – homonyma –, orientaci
v prostoru, procvičení nožní klenby, orientaci v číselné řadě, porovnávání.

Činnosti: DramatizacepříběhuLabutíjezero,pohybovéčinnostinahudbuP.I. Čajkovského,
„Labutíjezero“,nahudbuzCD„Žonglovánínadeset“,výtvarnéčinnosti,pracovní
činnosti, omalovánky, sestavování celku z částí (papírová labuť), stříhání dle
čáry (královská koruna), skládání z papíru (vějíř), vytváření dvojic, čtveřic,
dechová cvičení, procvičení klenby nohy.

Výstupy: Seznámení s příběhem Labutí jezero, s baletem jako formou scénického
tance; cvičení dle hudby, sladit pohyb s hudbou; na základě prožitku vyjádřit
výtvarně své emoce.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Rousková Ivana