PRJ-067.9 OTISKY, STOPY, CESTY…

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03034
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
63 Kč
+ -
Záměr celku: Projekt celodenních činností pro děti předškolního věku se zaměřením na
výtvarnou výchovu. Téma lze zařadit kdykoli v průběhu školního roku. Cílem
bylodojítprostřednictvím prožitkovýchčinností(ježděti zaujmou,potěší,něco
naučí či upevní již poznané) až k samostatnému objevu dětí, že i ony samy
zanechávají stopy. Ne málojimiosoběvypovídajíaovlivňujítak idruhé,a to
přes otisky podrážek vlastních botek, dlaní do hlíny, pěkný obrázek či stavbu
až ke způsobu chování, kterým na druhé působí.

Činnosti: Spontánní, námětové, pohybové, smyslové hry, výtvarné a sociální hry, hry
na rozvoj paměti, fantazie; rytmizace a melodizace, ranní kruh, náměty na
pobyt venku; hudební a pohybové aktivity; rozvoj motoriky mluvidel, rozvoj
slovní zásoby; výtvarné tvoření – netradiční výtvarné aktivity.

Výstupy: Rozvíjet řečové dovednosti, rozvíjet slovní zásobu, rozvíjet sluchové
vnímání, správně reagovat na zvukové signály; být citlivý k přírodě, být
citlivý ve vztahu k živému; napodobit pohyb dle vzoru, soustředit se na
činnost; procvičovat jazykovou paměť, reprodukovat říkanky: úmyslně si
zapamatovat; udržet pozornost, vnímat a rozlišovat pomocí smyslů; aktivně
naslouchat, dodržovat pravidla hry; domluvit se na společném řešení;
experimentovat s výtvarně netradičním materiálem; kooperativní činnost ve
dvojicích a skupině; myslet kreativně; orientovat se v prostoru a ploše;
ovládat různé výtvarné techniky; podporovat důvěru ve vlastní schopnosti.
Záměr celku: Projekt celodenních činností pro děti předškolního věku se zaměřením na
výtvarnou výchovu. Téma lze zařadit kdykoli v průběhu školního roku. Cílem
bylodojítprostřednictvím prožitkovýchčinností(ježděti zaujmou,potěší,něco
naučí či upevní již poznané) až k samostatnému objevu dětí, že i ony samy
zanechávají stopy. Ne málojimiosoběvypovídajíaovlivňujítak idruhé,a to
přes otisky podrážek vlastních botek, dlaní do hlíny, pěkný obrázek či stavbu
až ke způsobu chování, kterým na druhé působí.

Činnosti: Spontánní, námětové, pohybové, smyslové hry, výtvarné a sociální hry, hry
na rozvoj paměti, fantazie; rytmizace a melodizace, ranní kruh, náměty na
pobyt venku; hudební a pohybové aktivity; rozvoj motoriky mluvidel, rozvoj
slovní zásoby; výtvarné tvoření – netradiční výtvarné aktivity.

Výstupy: Rozvíjet řečové dovednosti, rozvíjet slovní zásobu, rozvíjet sluchové
vnímání, správně reagovat na zvukové signály; být citlivý k přírodě, být
citlivý ve vztahu k živému; napodobit pohyb dle vzoru, soustředit se na
činnost; procvičovat jazykovou paměť, reprodukovat říkanky: úmyslně si
zapamatovat; udržet pozornost, vnímat a rozlišovat pomocí smyslů; aktivně
naslouchat, dodržovat pravidla hry; domluvit se na společném řešení;
experimentovat s výtvarně netradičním materiálem; kooperativní činnost ve
dvojicích a skupině; myslet kreativně; orientovat se v prostoru a ploše;
ovládat různé výtvarné techniky; podporovat důvěru ve vlastní schopnosti.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Doležalová Kamila