PRJ-066.5 CO VŠECHNO SE VEJDE DO KNÍŽKY

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03033
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
35 Kč
+ -
Záměr celku: Hlavním záměrem je především vzbuzení primárního zájmu dětí o knihy jako
takové a jeho podpora. Uspokojivé finále by mělo být samostatné osobní
odhalení každéhozdětí, žeknihajevážnězajímavázáležitost, žejichexistuje
mnohodruhůastojí zatoseonězajímat,protoževnichskutečněkaždý může
najít to, co hledá. OBRAi 3 oříšky…

Činnosti: Rozvoj motoriky mluvidel, rozvoj slovní zásoby; poslech pohádek,
opakování známých pohádek; námětová hra na Knihovnu, pohybové hry,
grafomotorické cvičení, tvoření knihy; smyslové hry; rozhovory s dětmi.

Výstupy: Vzbudit a podporovat zájem dítěte o knihu. Seznámit s druhy a funkcemi
knih. Podporovat a prohlubovat vlastní dětské aktivity v hledání „té své“
knihy. Spolupracovat, hledat společné řešení situace, vnímat všemi smysly.
Prohlubovat a upevňovat základní znalosti několika nejznámějších
pohádek. Rozvíjet schopnosti samostatného slovního projevu v celých
větách. Rozšířit slovní zásobu a poznání dětí. Určovat časové posloupnosti
daného textu, příběhu. Porozumět logickým návaznostem ve smyslu
příčina – následek.
Záměr celku: Hlavním záměrem je především vzbuzení primárního zájmu dětí o knihy jako
takové a jeho podpora. Uspokojivé finále by mělo být samostatné osobní
odhalení každéhozdětí, žeknihajevážnězajímavázáležitost, žejichexistuje
mnohodruhůastojí zatoseonězajímat,protoževnichskutečněkaždý může
najít to, co hledá. OBRAi 3 oříšky…

Činnosti: Rozvoj motoriky mluvidel, rozvoj slovní zásoby; poslech pohádek,
opakování známých pohádek; námětová hra na Knihovnu, pohybové hry,
grafomotorické cvičení, tvoření knihy; smyslové hry; rozhovory s dětmi.

Výstupy: Vzbudit a podporovat zájem dítěte o knihu. Seznámit s druhy a funkcemi
knih. Podporovat a prohlubovat vlastní dětské aktivity v hledání „té své“
knihy. Spolupracovat, hledat společné řešení situace, vnímat všemi smysly.
Prohlubovat a upevňovat základní znalosti několika nejznámějších
pohádek. Rozvíjet schopnosti samostatného slovního projevu v celých
větách. Rozšířit slovní zásobu a poznání dětí. Určovat časové posloupnosti
daného textu, příběhu. Porozumět logickým návaznostem ve smyslu
příčina – následek.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Doležalová Kamila