PRJ-065.11 Hudební léto

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03032
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
77 Kč
+ -
Záměr celku: Projekt nabízí využití lidových i autorských písní v hudebním projektu, který
se zaměřuje na jednotlivá roční období od ledna do prosince. Každé roční
obdobínabízíněkoliknámětůpročinnosti spísničkou,dělenýchdlevěkových
skupin dětí. Jedná se o dělení doporučující. Aktivity se odehrávají nejen
uvnitř mateřské školy, ale také na školní zahradě.

Činnosti: Poslechové činnosti, zpěv písní lidových i autorských, taneční improvizace,
pohybové a taneční činnosti, hra na tělo a rytmizace, hra na Orffovy dětské
hudebnínástroje, výtvarnéaktivity,rytmickédeklamace,melodizaceříkadel.

Výstupy: Mít kladný vztah k hudbě, zvládat rytmické deklamace a hru na tělo, mít
rozvinutou hudební fantazii, ovládat rytmický doprovod na Orffovy dětské
hudebnínástroje, zvládatpohybovérytmickéhry, mít rozvinutouslovní zásobu,
umět správně intonovat lidové a autorské dětské písně, znát zákonitosti
přírodních jevů, umět popsat své prožitky spojené s ročním obdobím.
Záměr celku: Projekt nabízí využití lidových i autorských písní v hudebním projektu, který
se zaměřuje na jednotlivá roční období od ledna do prosince. Každé roční
obdobínabízíněkoliknámětůpročinnosti spísničkou,dělenýchdlevěkových
skupin dětí. Jedná se o dělení doporučující. Aktivity se odehrávají nejen
uvnitř mateřské školy, ale také na školní zahradě.

Činnosti: Poslechové činnosti, zpěv písní lidových i autorských, taneční improvizace,
pohybové a taneční činnosti, hra na tělo a rytmizace, hra na Orffovy dětské
hudebnínástroje, výtvarnéaktivity,rytmickédeklamace,melodizaceříkadel.

Výstupy: Mít kladný vztah k hudbě, zvládat rytmické deklamace a hru na tělo, mít
rozvinutou hudební fantazii, ovládat rytmický doprovod na Orffovy dětské
hudebnínástroje, zvládatpohybovérytmickéhry, mít rozvinutouslovní zásobu,
umět správně intonovat lidové a autorské dětské písně, znát zákonitosti
přírodních jevů, umět popsat své prožitky spojené s ročním obdobím.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Kroutilová Lada