PRJ-064.11 Hudební jaro

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03031
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
77 Kč
+ -
Záměr celku: Projektnabízí využitílidovýchiautorskýchpísní vhudebním projektu, který se
zaměřujenajednotliváročníobdobíodlednadoprosince.Každéročníobdobí
nabízí několik námětů pro činnosti s písničkou dělených dle věkových skupin
dětí. Jednáseodělenídoporučující.Aktivity seodehrávajínejenuvnitř mateřské
školy, ale také na školní zahradě.

Činnosti: Poslechové činnosti, zpěv písní lidových i autorských, taneční improvizace,
pohybové a taneční činnosti, hra na tělo a rytmizace, hra na Orffovy dětské
hudebnínástroje, výtvarnéaktivity,rytmickédeklamace,melodizaceříkadel.

Výstupy: Mít kladný vztah k hudbě, zvládat rytmické deklamace a hru na tělo, mít
rozvinutou hudební fantazii, ovládat rytmický doprovod na Orffovy dětské
hudební nástroje, zvládat pohybové rytmické hry, mít rozvinutou slovní
zásobu, umět správně intonovat lidové a autorské dětské písně, znát
zákonitosti přírodních jevů, umět popsat své prožitky spojené s ročním
obdobím.
Záměr celku: Projektnabízí využitílidovýchiautorskýchpísní vhudebním projektu, který se
zaměřujenajednotliváročníobdobíodlednadoprosince.Každéročníobdobí
nabízí několik námětů pro činnosti s písničkou dělených dle věkových skupin
dětí. Jednáseodělenídoporučující.Aktivity seodehrávajínejenuvnitř mateřské
školy, ale také na školní zahradě.

Činnosti: Poslechové činnosti, zpěv písní lidových i autorských, taneční improvizace,
pohybové a taneční činnosti, hra na tělo a rytmizace, hra na Orffovy dětské
hudebnínástroje, výtvarnéaktivity,rytmickédeklamace,melodizaceříkadel.

Výstupy: Mít kladný vztah k hudbě, zvládat rytmické deklamace a hru na tělo, mít
rozvinutou hudební fantazii, ovládat rytmický doprovod na Orffovy dětské
hudební nástroje, zvládat pohybové rytmické hry, mít rozvinutou slovní
zásobu, umět správně intonovat lidové a autorské dětské písně, znát
zákonitosti přírodních jevů, umět popsat své prožitky spojené s ročním
obdobím.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Kroutilová Lada