PRJ-059.7 Já, ty, my, slunce nad námi i v nás

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02835
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: 2-5 dní
49 Kč
+ -

Záměr celku: Tento projekt není vázaný ani ročním obdobím, ani svou celistvostí, jeho části či celek lze zařadit kdykoliv a naplňovat dalšími a dalšími činnostmi, včetně činností výtvarných, hudebních, pohybových, tanečních, polytechnických, environmentálních, prosociálních a dalších. Prioritními cíli je posilování příznivého emočního klimatu dětské skupiny a naplňování požadavku integrovaného vzdělávání předškolních dětí ve všech oblastech – dítě a jeho tělo, dítě a psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost a dítě a svět.

Činnosti: Smyslové, dramatické a tvořivé hry, hra na tělo; hry na seznamování a prohlubování prosociálních vztahů ve skupině; hry s pravidly a posilování pravidel společenství, hry pro vzájemné vyladění skupiny; hry s říkadly a písničkami, hry s padákem; gra?cké záznamy získaných poznatků i hypotéz; kooperativní činnosti, vyjadřování emocí, kontaktní hry; manipulace a experiment s materiálem, výtvarné a pracovní činnosti; pohybová improvizace, pohybové a smyslové hry, pohybové vyjadřování pocitů.

Výstupy: Dítě aktivně naslouchá a používá nová slova, dítě dodržuje předem stanovená pravidla a domlouvá se na společném řešení, formuluje otázky, reaguje na prostorové pojmy, spolupracuje ve dvojicích i skupině dětí, dítě napodobuje pohyb dle vzoru, soustředí se na činnost; dítě řekne zpaměti krátké texty, vypráví elementární poznatky o vesmíru a Zemi, o přírodních jevech, popisuje změny ve svém okolí; dítě se chová citlivě a ohleduplně, komunikuje s druhým dítětem; dítě dává pozor na sebe i na druhé dítě; prožívá radost ze zvládnutého, přichází s vlastními nápady, řeší elementární problémy, respektuje odlišnosti, raduje se z hezkých a příjemných zážitků.

Záměr celku: Tento projekt není vázaný ani ročním obdobím, ani svou celistvostí, jeho části či celek lze zařadit kdykoliv a naplňovat dalšími a dalšími činnostmi, včetně činností výtvarných, hudebních, pohybových, tanečních, polytechnických, environmentálních, prosociálních a dalších. Prioritními cíli je posilování příznivého emočního klimatu dětské skupiny a naplňování požadavku integrovaného vzdělávání předškolních dětí ve všech oblastech – dítě a jeho tělo, dítě a psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost a dítě a svět.

Činnosti: Smyslové, dramatické a tvořivé hry, hra na tělo; hry na seznamování a prohlubování prosociálních vztahů ve skupině; hry s pravidly a posilování pravidel společenství, hry pro vzájemné vyladění skupiny; hry s říkadly a písničkami, hry s padákem; gra?cké záznamy získaných poznatků i hypotéz; kooperativní činnosti, vyjadřování emocí, kontaktní hry; manipulace a experiment s materiálem, výtvarné a pracovní činnosti; pohybová improvizace, pohybové a smyslové hry, pohybové vyjadřování pocitů.

Výstupy: Dítě aktivně naslouchá a používá nová slova, dítě dodržuje předem stanovená pravidla a domlouvá se na společném řešení, formuluje otázky, reaguje na prostorové pojmy, spolupracuje ve dvojicích i skupině dětí, dítě napodobuje pohyb dle vzoru, soustředí se na činnost; dítě řekne zpaměti krátké texty, vypráví elementární poznatky o vesmíru a Zemi, o přírodních jevech, popisuje změny ve svém okolí; dítě se chová citlivě a ohleduplně, komunikuje s druhým dítětem; dítě dává pozor na sebe i na druhé dítě; prožívá radost ze zvládnutého, přichází s vlastními nápady, řeší elementární problémy, respektuje odlišnosti, raduje se z hezkých a příjemných zážitků.

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Švejdová Hana