PRJ-055.15 Hrajme si a buďme zdraví

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02802
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: 2-5 dní
105 Kč
+ -

Záměr celku: Prostřednictvím projektu se děti seznamují s problematikou zdravého životního stylu, uvědomují si, jak je péče o zdraví důležitá, učí se chápat, že zdraví ovlivňujeme především prostřednictvím výživy a pohybu, hledají odpovědi na otázky: Co je zdraví? Žijeme zdravě? Proč žít zdravě a co pro to udělat? Co je pohyb? Proč je nutný? Prostřednictvím aktivit a činností poznávají sebe sama, což vede k uvědomění si vlastní identity, dochází k posílení sebedůvěry i rozvoji osobní spokojenosti. Na základě nabídky činností je posilováno prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem a podněcován rozvoj úcty k životu. Při realizaci projektu dochází k uplatňování individuální, skupinové i frontální formy vzdělávání.

Činnosti: Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, uvolňovací, protahovací, dechová, zdravotní cvičení), hudební a pohybové hry, didaktické hry zaměřené na poznávání lidského těla, činnosti směřující k vytváření zdravých životních návyků, prohlížení knih, praktické činnosti (pokusy, zkoumání, manipulace, práce se surovinami), námětové hry, pracovní činnosti, společenské hry, samostatný slovní projev, exkurze.

Výstupy: Zvládnout základní pohybové dovednosti a běžné způsoby pohybu, vědět, že pohyb a sport je pro tělo prospěšný, vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, uplatňovat hygienické a zdravotněpreventivní návyky, pojmenovat části těla a některé orgány, rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí, úmyslně zapamatovat a vybavit si, spolupracovat s ostatními, chápat, že okolní svět může pozitivně i negativně ovlivňovat naše zdraví.

Záměr celku: Prostřednictvím projektu se děti seznamují s problematikou zdravého životního stylu, uvědomují si, jak je péče o zdraví důležitá, učí se chápat, že zdraví ovlivňujeme především prostřednictvím výživy a pohybu, hledají odpovědi na otázky: Co je zdraví? Žijeme zdravě? Proč žít zdravě a co pro to udělat? Co je pohyb? Proč je nutný? Prostřednictvím aktivit a činností poznávají sebe sama, což vede k uvědomění si vlastní identity, dochází k posílení sebedůvěry i rozvoji osobní spokojenosti. Na základě nabídky činností je posilováno prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem a podněcován rozvoj úcty k životu. Při realizaci projektu dochází k uplatňování individuální, skupinové i frontální formy vzdělávání.

Činnosti: Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, uvolňovací, protahovací, dechová, zdravotní cvičení), hudební a pohybové hry, didaktické hry zaměřené na poznávání lidského těla, činnosti směřující k vytváření zdravých životních návyků, prohlížení knih, praktické činnosti (pokusy, zkoumání, manipulace, práce se surovinami), námětové hry, pracovní činnosti, společenské hry, samostatný slovní projev, exkurze.

Výstupy: Zvládnout základní pohybové dovednosti a běžné způsoby pohybu, vědět, že pohyb a sport je pro tělo prospěšný, vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, uplatňovat hygienické a zdravotněpreventivní návyky, pojmenovat části těla a některé orgány, rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí, úmyslně zapamatovat a vybavit si, spolupracovat s ostatními, chápat, že okolní svět může pozitivně i negativně ovlivňovat naše zdraví.

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Fryštacká Michaela