PRJ-048.13 Doprava

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02728
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
91 Kč
+ -


Záměr celku: Tematický celek obsahuje všechny vzdělávací oblasti. Byl ověřen ve skupině nejstarších dětí a dětí s odkladem školní docházky. Projekt nabízí náměty a činnosti pro rozvoj prožitkového učení. Pro činnosti s mladšími dětmi si učitelka může vybrat pouze část projektu, například „auta a vlaky“, a celé činnosti upravit dle schopností a zájmu dětí. Cílem projektu je ověřit a prohlubovat znalosti a vědomosti dětí z oblasti dopravní výchovy a bezpečnosti v silničním provozu.

Činnosti: Didaktické, činnosti na rozvoj řečových dovedností, hudebně pohybové a výtvarné činnosti, pozorování, exkurze, výlety, zpěv, přednes, grafomotorické činnosti.

Výstupy: Mít rozvinuté jazykové dovednosti, prožívat radost se zvládnutého, mít rozvinutou pohybovou koordinaci, sladit pohyby těla s rytmem hudby, učit děti vnímat umělecké podněty, umět se vyjadřovat dle vlastních představ pomocí hudebních a výtvarných schopností, aktivně využívat smysly pro další poznávání, uvědomit si nebezpečí a mít povědomí o tom, jak se před ním aktivně chránit. umělecké podněty, umět se vyjadřovat dle vlastních představ pomocí hudebních a výtvarných schopností, aktivně využívat smysly pro další poznávání, uvědomit si nebezpečí a mít povědomí o tom, jak se před ním aktivně chránit.

 

 


Záměr celku: Tematický celek obsahuje všechny vzdělávací oblasti. Byl ověřen ve skupině nejstarších dětí a dětí s odkladem školní docházky. Projekt nabízí náměty a činnosti pro rozvoj prožitkového učení. Pro činnosti s mladšími dětmi si učitelka může vybrat pouze část projektu, například „auta a vlaky“, a celé činnosti upravit dle schopností a zájmu dětí. Cílem projektu je ověřit a prohlubovat znalosti a vědomosti dětí z oblasti dopravní výchovy a bezpečnosti v silničním provozu.

Činnosti: Didaktické, činnosti na rozvoj řečových dovedností, hudebně pohybové a výtvarné činnosti, pozorování, exkurze, výlety, zpěv, přednes, grafomotorické činnosti.

Výstupy: Mít rozvinuté jazykové dovednosti, prožívat radost se zvládnutého, mít rozvinutou pohybovou koordinaci, sladit pohyby těla s rytmem hudby, učit děti vnímat umělecké podněty, umět se vyjadřovat dle vlastních představ pomocí hudebních a výtvarných schopností, aktivně využívat smysly pro další poznávání, uvědomit si nebezpečí a mít povědomí o tom, jak se před ním aktivně chránit. umělecké podněty, umět se vyjadřovat dle vlastních představ pomocí hudebních a výtvarných schopností, aktivně využívat smysly pro další poznávání, uvědomit si nebezpečí a mít povědomí o tom, jak se před ním aktivně chránit.

 

 

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
S čím potřebujete pomoci?
Grafomotorika
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Jarošová Iva