PRJ-041.4 Pečujeme v zimě o ptáčky

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02495
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
28 Kč
+ -

Záměr celku: Na vycházkách v podnětném a rozmanitém přírodním prostředí se děti seznamují s rostlinnou a živočišnou přírodou, učí se vnímat, že živá a neživá příroda spolu úzce souvisí a je neoddělitelná. V každém ročním období si děti všímají změn v přírodě. A právě v zimních měsících, kdy vše zamrzne a zapadá sněhem, si s dětmi všímáme, že ptáci si velmi obtížně hledají potravu. Činnostmi v projektu podněcujeme zájem dětí pomáhat živé přírodě, konkrétně ptákům v zimě.

Činnosti: Pracovní a výtvarné činnosti, hudební činnosti, komunitní kruh, rozhovor s dětmi, pohybové hry, hudebně-pohybové hry, sluchové hry, předmatematické dovednosti – třídění, porovnávání, předčtenářské dovednosti – práce s knihou, časopisem (encyklopedie, obrázky).

Výstupy: Projekt rozvíjí prostřednictvím různorodých činností především pozitivní vztah dětí k přírodě. Děti se učí pozorovat, soustředit se, získávají poznatky o způsobu života ptáků, učí se, jak jim samy v zimním období mohou pomoci. Během tematického projektu se u dětí rozvíjí jemná motorika ruky, fantazie, představivost, rozvíjejí se předmatematické dovednosti, sluch, pohybové dovednosti, pracovní návyky dětí.

Záměr celku: Na vycházkách v podnětném a rozmanitém přírodním prostředí se děti seznamují s rostlinnou a živočišnou přírodou, učí se vnímat, že živá a neživá příroda spolu úzce souvisí a je neoddělitelná. V každém ročním období si děti všímají změn v přírodě. A právě v zimních měsících, kdy vše zamrzne a zapadá sněhem, si s dětmi všímáme, že ptáci si velmi obtížně hledají potravu. Činnostmi v projektu podněcujeme zájem dětí pomáhat živé přírodě, konkrétně ptákům v zimě.

Činnosti: Pracovní a výtvarné činnosti, hudební činnosti, komunitní kruh, rozhovor s dětmi, pohybové hry, hudebně-pohybové hry, sluchové hry, předmatematické dovednosti – třídění, porovnávání, předčtenářské dovednosti – práce s knihou, časopisem (encyklopedie, obrázky).

Výstupy: Projekt rozvíjí prostřednictvím různorodých činností především pozitivní vztah dětí k přírodě. Děti se učí pozorovat, soustředit se, získávají poznatky o způsobu života ptáků, učí se, jak jim samy v zimním období mohou pomoci. Během tematického projektu se u dětí rozvíjí jemná motorika ruky, fantazie, představivost, rozvíjejí se předmatematické dovednosti, sluch, pohybové dovednosti, pracovní návyky dětí.

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Strakatá Miroslava