PRJ-034.5 S karavanou velbloudů

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02310
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: 2-5 dní
35 Kč
+ -

Záměr celku: Jedná se o projekt, prostřednictvím kterého získávají děti hravou formou zkušenosti z různých oblastí vzdělávání. Hlavním cílem je posilovat prosociální chování ve vztahu ke kamarádům v mateřské škole, rozvoj sociální citlivosti, přizpůsobivosti, rozvoj kooperativních a komunikativních dovedností.

Činnosti: komunitní kruh, stavby letadel, omalovánky, kreslení, malování, tvořivé činnosti, prostorové tvoření z různých materiálů, hry na písku, práce s přírodninou, prožitkové a kooperativní učení, tvořivá dramatika, brainstorming, práce s knihou, mapou, grafomotorické cvičení, práce s písní, básní, pohybové hry, hry na tělo, spolupráce s rodinou, námětové hry

Výstupy: být aktivní při tvoření sociálně přijatelného způsobu řešení situace, být empatický, být tvořivý, zručný při činnosti s netradičním výtvarným materiálem, cítit se plnohodnotným členem skupiny, domluvit se na společném řešení, experimentovat s různými předměty a materiály, komunikovat přirozeně a bez zábran, kooperovat s ostatními dětmi, mít povědomí o kultuře a tradicích kraje, podílet se na vytváření prostředí vzájemné pohody, rozvíjet fantazii a představivost, uplatňovat tvořivé nápady a seberealizovat se

Záměr celku: Jedná se o projekt, prostřednictvím kterého získávají děti hravou formou zkušenosti z různých oblastí vzdělávání. Hlavním cílem je posilovat prosociální chování ve vztahu ke kamarádům v mateřské škole, rozvoj sociální citlivosti, přizpůsobivosti, rozvoj kooperativních a komunikativních dovedností.

Činnosti: komunitní kruh, stavby letadel, omalovánky, kreslení, malování, tvořivé činnosti, prostorové tvoření z různých materiálů, hry na písku, práce s přírodninou, prožitkové a kooperativní učení, tvořivá dramatika, brainstorming, práce s knihou, mapou, grafomotorické cvičení, práce s písní, básní, pohybové hry, hry na tělo, spolupráce s rodinou, námětové hry

Výstupy: být aktivní při tvoření sociálně přijatelného způsobu řešení situace, být empatický, být tvořivý, zručný při činnosti s netradičním výtvarným materiálem, cítit se plnohodnotným členem skupiny, domluvit se na společném řešení, experimentovat s různými předměty a materiály, komunikovat přirozeně a bez zábran, kooperovat s ostatními dětmi, mít povědomí o kultuře a tradicích kraje, podílet se na vytváření prostředí vzájemné pohody, rozvíjet fantazii a představivost, uplatňovat tvořivé nápady a seberealizovat se

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
S čím potřebujete pomoci?
Grafomotorika
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Mejstříková Lenka