PRJ-018.6 Cesta Pramínku kolem světa

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02019
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
42 Kč
+ -

Záměr celku: Projekt je vytvořen pro děti se zrakovým postižením, ale dá se velice dobře využít v běžných mateřských školách. Je zásobníkem činností a aktivit, které se vážou motivačně k Pramínku plynoucího světem. Děti Pramínek přijímají, personifikují, přirozenou cestou nabalují nové poznatky. V projektu jsou zastoupeny všechny činnosti – motorické, estetické i kognitivní.

Činnosti: Tvořivá dramatika, výroba masek, pohybové činnosti, hry se slovy, básněmi a písněmi, rytmizace, hry na tělo, cviky ruky, hry pro rozvoj poznání světa kolem nás, cvičení, hry pro rozvoj smyslového vnímání, pobyt venku, práce s mapou, poslech vážné hudby, prohlížení uměleckých fotografií, malování a kreslení, vynášení Morany.

Výstupy: Osvojit si elementární poznatky o světě, mít pozitivní cit k přírodě, vnímat a rozlišovat všemi smysly, rozvíjet fantazii, vyjadřovat se prostřednictvím estetických činností, ovládat jemnou a hrubou motoriku, aktivně naslouchat, používat nová slova, být schopen koncentrace a soustředění, hrát si s různými materiály, orientovat se v prostoru, komunikovat přirozeně a bez zábran, napodobit pohyb podle vzoru, naučit se vyjadřovat svoje pocity,

Záměr celku: Projekt je vytvořen pro děti se zrakovým postižením, ale dá se velice dobře využít v běžných mateřských školách. Je zásobníkem činností a aktivit, které se vážou motivačně k Pramínku plynoucího světem. Děti Pramínek přijímají, personifikují, přirozenou cestou nabalují nové poznatky. V projektu jsou zastoupeny všechny činnosti – motorické, estetické i kognitivní.

Činnosti: Tvořivá dramatika, výroba masek, pohybové činnosti, hry se slovy, básněmi a písněmi, rytmizace, hry na tělo, cviky ruky, hry pro rozvoj poznání světa kolem nás, cvičení, hry pro rozvoj smyslového vnímání, pobyt venku, práce s mapou, poslech vážné hudby, prohlížení uměleckých fotografií, malování a kreslení, vynášení Morany.

Výstupy: Osvojit si elementární poznatky o světě, mít pozitivní cit k přírodě, vnímat a rozlišovat všemi smysly, rozvíjet fantazii, vyjadřovat se prostřednictvím estetických činností, ovládat jemnou a hrubou motoriku, aktivně naslouchat, používat nová slova, být schopen koncentrace a soustředění, hrát si s různými materiály, orientovat se v prostoru, komunikovat přirozeně a bez zábran, napodobit pohyb podle vzoru, naučit se vyjadřovat svoje pocity,

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Fidlerová Dagmar