Příroda živá a neživá aplikovaná do aktivního dětského dne

VZD02219
Cílová skupina
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-896/2022-5-47
Zaměření kurzu (kategorie)
Hry a herní aktivityEnvironmentální vzdělávání
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO
„Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.“
- Hans Christian Andersen


Zajímá Vás, jak dětem představit dětem krásy a zázraky přírody? Jak je naučit přírodu respektovat a motivovat je k její ochraně?

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás vzdělávací program zaměřený na přírodovědnou gramotnost dětí. 
Seznámíte se zásadami přírodovědného vzdělávání předškolních dětí a jeho praktickými ukázkami.
Naučíte se propojit přírodovědnou oblast s ostatními výchovně vzdělávacími složkami v souladu s RVP PV.
Osvojíte si techniky využití živé přírody v předškolním vzdělávání.
Odnesete si zásobu přírodovědně zaměřených aktivit, her v přírodě a jednoduchých pokusů, které můžete při práci s dětmi využít.

Cíl kurzu

Zdokonalit kompetence pedagogů k praktickému aplikování environmentální výchovy do předškolního vzdělávání.

Obsah kurzu v bodech:
 • Úvod a organizace.
 • Zásady přírodovědného vzdělávání.
 • Místo přírodovědného vzdělávání v RVP PV.
 • Neživá příroda.
 • Hry zaměřené na neživou přírodu.
 • Jednoduché pokusy a jejich využití v prostředí MŠ.
 • Živá příroda.
 • Hudebně pohybové hry.
 • Využití živé přírody v práci s dětmi.
 • Environmentální výchova, ekosystémy.
 • Hry v přírodě.
 • Závěrečná diskuse.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

„Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.“
- Hans Christian Andersen


Zajímá Vás, jak dětem představit dětem krásy a zázraky přírody? Jak je naučit přírodu respektovat a motivovat je k její ochraně?

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás vzdělávací program zaměřený na přírodovědnou gramotnost dětí. 
Seznámíte se zásadami přírodovědného vzdělávání předškolních dětí a jeho praktickými ukázkami.
Naučíte se propojit přírodovědnou oblast s ostatními výchovně vzdělávacími složkami v souladu s RVP PV.
Osvojíte si techniky využití živé přírody v předškolním vzdělávání.
Odnesete si zásobu přírodovědně zaměřených aktivit, her v přírodě a jednoduchých pokusů, které můžete při práci s dětmi využít.

Cíl kurzu

Zdokonalit kompetence pedagogů k praktickému aplikování environmentální výchovy do předškolního vzdělávání.

Obsah kurzu v bodech:
 • Úvod a organizace.
 • Zásady přírodovědného vzdělávání.
 • Místo přírodovědného vzdělávání v RVP PV.
 • Neživá příroda.
 • Hry zaměřené na neživou přírodu.
 • Jednoduché pokusy a jejich využití v prostředí MŠ.
 • Živá příroda.
 • Hudebně pohybové hry.
 • Využití živé přírody v práci s dětmi.
 • Environmentální výchova, ekosystémy.
 • Hry v přírodě.
 • Závěrečná diskuse.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.