„Přijdu na to sám“ – rozvoj polytechnických kompetencí v předškolním vzdělávání

VZD03084
Cílová skupina
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Polytechnické vzdělávání
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO

"Inspirujte se jednoduchými pokusy a inovativními metodami pro posílení kompetencí a rozvoj kreativity v předškolním vzdělávání."


Popis kurzu


Tento kurz je zaměřen na rozvoj polytechnických a dalších schopností dětí prostřednictvím hry a manipulace s předměty. Naučíte se, jak vytvářet podnětné prostředí pro dětské aktivity, včetně "pokusnických koutků" a použití různých pomůcek.
V rámci kurzu se budeme zabývat významem a metodami provádění pokusů a "objevů", včetně inspirace z různých vědních oblastí, základních principů, přínosů a možných rizik. Kurz také poskytneme vhled do vytváření jednoduchých prekonceptů v předškolním věku a používání inovativních principů v polytechnickém vzdělávání.
Dále se seznámíte s některými formami formativního hodnocení a významem práce s chybou. Praktická cvičení zahrnují práci s těžištěm předmětů, nosností různých materiálů, poznávání vlastností materiálů a další. Podíváme se také na plánování a diferenciaci cílů činností podle individuálních možností a zájmů dětí.


Cíl kurzu


Prostřednictvím jednoduchých pokusů, s využitím běžně dostupných materiálů a pomůcek inspirovat předškolní pedagogy k posilování polytechnických i obecných kompetencí dětí (zejména kompetence k učení, řešení problémů) v kontextu RVP PV. 
Pokusy lektor prezentuje prostřednictvím videokamery nebo používá videonahrávky pokusů.
Posílit zájem o využívání inovativních metod práce a hodnocení v předškolním vzdělávání,  vyzkoušet si některé metody formativního hodnocení v on–line prostředí.


Obsah kurzu v bodech

 • Možnosti rozvíjení polytechnických a dalších kompetencí při hře a manipulaci s předměty, režimových činnostech, plánovaných i náhodně vzniklých situacích.
 • Vhodné podmínky pro vlastní činnosti dětí („pokusnické koutky“, pomůcky).
 • Význam a metody pokusů a „objevů“ v aktivitách dětí – inspirace z různých vědních oblastí, základní principy, přínosy, možná rizika.
 • Možnosti, význam a případná rizika vytváření jednoduchých prekonceptů v předškolním věku.
 • Používání inovativních principů (metoda E-U-R) v polytechnickém vzdělávání.
 • Využívání některých forem formativního hodnocení, význam práce s chybou.
 • Praktická cvičení účastníků – například práce s těžištěm předmětů, nakloněnou rovinou, nosností různých materiálů, poznávání vlastností materiálů (magnetismus, rozpustnosti látek), vztlaková síla, zdroje energie, vodivosti materiálů, optika atd.
 • Plánování a diferenciace cílů činností podle individuálních možností a zájmu dětí.

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

"Inspirujte se jednoduchými pokusy a inovativními metodami pro posílení kompetencí a rozvoj kreativity v předškolním vzdělávání."


Popis kurzu


Tento kurz je zaměřen na rozvoj polytechnických a dalších schopností dětí prostřednictvím hry a manipulace s předměty. Naučíte se, jak vytvářet podnětné prostředí pro dětské aktivity, včetně "pokusnických koutků" a použití různých pomůcek.
V rámci kurzu se budeme zabývat významem a metodami provádění pokusů a "objevů", včetně inspirace z různých vědních oblastí, základních principů, přínosů a možných rizik. Kurz také poskytneme vhled do vytváření jednoduchých prekonceptů v předškolním věku a používání inovativních principů v polytechnickém vzdělávání.
Dále se seznámíte s některými formami formativního hodnocení a významem práce s chybou. Praktická cvičení zahrnují práci s těžištěm předmětů, nosností různých materiálů, poznávání vlastností materiálů a další. Podíváme se také na plánování a diferenciaci cílů činností podle individuálních možností a zájmů dětí.


Cíl kurzu


Prostřednictvím jednoduchých pokusů, s využitím běžně dostupných materiálů a pomůcek inspirovat předškolní pedagogy k posilování polytechnických i obecných kompetencí dětí (zejména kompetence k učení, řešení problémů) v kontextu RVP PV. 
Pokusy lektor prezentuje prostřednictvím videokamery nebo používá videonahrávky pokusů.
Posílit zájem o využívání inovativních metod práce a hodnocení v předškolním vzdělávání,  vyzkoušet si některé metody formativního hodnocení v on–line prostředí.


Obsah kurzu v bodech

 • Možnosti rozvíjení polytechnických a dalších kompetencí při hře a manipulaci s předměty, režimových činnostech, plánovaných i náhodně vzniklých situacích.
 • Vhodné podmínky pro vlastní činnosti dětí („pokusnické koutky“, pomůcky).
 • Význam a metody pokusů a „objevů“ v aktivitách dětí – inspirace z různých vědních oblastí, základní principy, přínosy, možná rizika.
 • Možnosti, význam a případná rizika vytváření jednoduchých prekonceptů v předškolním věku.
 • Používání inovativních principů (metoda E-U-R) v polytechnickém vzdělávání.
 • Využívání některých forem formativního hodnocení, význam práce s chybou.
 • Praktická cvičení účastníků – například práce s těžištěm předmětů, nakloněnou rovinou, nosností různých materiálů, poznávání vlastností materiálů (magnetismus, rozpustnosti látek), vztlaková síla, zdroje energie, vodivosti materiálů, optika atd.
 • Plánování a diferenciace cílů činností podle individuálních možností a zájmu dětí.

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování DVPP.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
Termín kurzu
22.10.2024 - 22.10.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
(8.30 - 12.00 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO
1 450 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Cílová skupina
Termín kurzu
08.11.2024 - 08.11.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
(8.30 - 12.00 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO
1 450 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Cílová skupina
Termín kurzu
20.11.2024 - 20.11.2024
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
(13.00 - 16.30 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
4
Vhodné i pro šablony
ANO
1 450 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.