Prázdninová škola - Angličtina pro nejmenší II.

VZD01528
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21921/2021-4-686
Zaměření kurzu (kategorie)
Cizí jazyky
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO
Kurz, volně navazující na úspěšnou Angličtinu pro nejmenší, se zabývá tématy, které nebyly zahrnuty v první části, tj. obsahuje hravé činnosti pro vzbuzení zájmu a aktivního přístupu dětí k osvojování cizího jazyka prostřednictvím práce s textem, pohybových her, kreslení, tanečního doprovodu a prožitků s prvky dramatické výchovy. Tyto aktivity slouží dětem k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur. Poznatky přímo z praxe pomáhají méně zkušeným učitelům. Absolvování předešlé Angličtiny pro nejmenší není podmínkou.

Všechny aktivity jsou vyzkoušené v praxi. Seminář je velmi vhodný i pro začínající učitele, je prožitkový, všechny aktivity si učitelé vyzkouší.

Obsah semináře:
 • Family (práce s obrázky s rodinami z pohádek, Monster families, pantomima), People – friends (říkanka Friends s navazující pohybovou aktivitou, komunikační aktivita My best friend), Clothes (What’s in the backpack?, girls x boys clothes, 3 varianty písničky Who is wearing, komunikační aktivita My clothes),  My House (práce s plakátem My house - základní místnosti, nábytek a aktivity v nich, komunikační aktivita My dream house, My neighbours)
 • Food and drinks (ovoce, zelenina, nápoje a základní potraviny, písnička I like chocolate, tipy na jednoduché vaření s dětmi, Kniha The very hungry caterpilar, miniknížečka I like to eat), Parts of the body (pohybová říkanka Brown chestnut, rozcvička v angličtině, stolní hra Monster, skládanka tělo, skupinová výtvarná práce Monster), More animals (zvířata vodní, lesní, ptáci, části těla, barvy,
  slovesa pohybu), colours (pohybová aktivity Looking for some colour, Change the colour, Jump on red circle, schovávaná s kolečky, Bear can we cross?) and action games (Abracadabra, 1 in the middle, throwing dice, Immitations, True or false, Na domečky)
 • Time (režim dne a s ním spojené základní aktivity, písnička I don’t want to, hra Adam on the bus, aktivizační hra What am I doing?) School (základní místnosti - pantomima, In the classroom – předložka on, pohybová hra Where are we going? In the classroom, komunikační aktivita What’s in the classroom? What’s in the box? ), Activities (základní slovesa pohybu – aktivity vhodné pro rušnou část tělocviku, Walking, walking, walking, ), Classroom management (rituály pro každodenní organizaci dne a přechody, pohybová hra Simon says)

 • Seasons and holidays (práce s kalendářem, pohádka o počasí, říkanka It’s snowing, písnička 12 months, 7 days, I don’t like Monday), Little stories (Brown bear what do you see? Frog family, Miniscules,), Drama activities (pohádka Old grey cat is sleeping, Gingerbread boy, Sleeping beauty, Magic pot) , Role plays with practical examples (na školu, na obchod, u doktora, TV reportáž)

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Kurz, volně navazující na úspěšnou Angličtinu pro nejmenší, se zabývá tématy, které nebyly zahrnuty v první části, tj. obsahuje hravé činnosti pro vzbuzení zájmu a aktivního přístupu dětí k osvojování cizího jazyka prostřednictvím práce s textem, pohybových her, kreslení, tanečního doprovodu a prožitků s prvky dramatické výchovy. Tyto aktivity slouží dětem k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur. Poznatky přímo z praxe pomáhají méně zkušeným učitelům. Absolvování předešlé Angličtiny pro nejmenší není podmínkou.

Všechny aktivity jsou vyzkoušené v praxi. Seminář je velmi vhodný i pro začínající učitele, je prožitkový, všechny aktivity si učitelé vyzkouší.

Obsah semináře:
 • Family (práce s obrázky s rodinami z pohádek, Monster families, pantomima), People – friends (říkanka Friends s navazující pohybovou aktivitou, komunikační aktivita My best friend), Clothes (What’s in the backpack?, girls x boys clothes, 3 varianty písničky Who is wearing, komunikační aktivita My clothes),  My House (práce s plakátem My house - základní místnosti, nábytek a aktivity v nich, komunikační aktivita My dream house, My neighbours)
 • Food and drinks (ovoce, zelenina, nápoje a základní potraviny, písnička I like chocolate, tipy na jednoduché vaření s dětmi, Kniha The very hungry caterpilar, miniknížečka I like to eat), Parts of the body (pohybová říkanka Brown chestnut, rozcvička v angličtině, stolní hra Monster, skládanka tělo, skupinová výtvarná práce Monster), More animals (zvířata vodní, lesní, ptáci, části těla, barvy,
  slovesa pohybu), colours (pohybová aktivity Looking for some colour, Change the colour, Jump on red circle, schovávaná s kolečky, Bear can we cross?) and action games (Abracadabra, 1 in the middle, throwing dice, Immitations, True or false, Na domečky)
 • Time (režim dne a s ním spojené základní aktivity, písnička I don’t want to, hra Adam on the bus, aktivizační hra What am I doing?) School (základní místnosti - pantomima, In the classroom – předložka on, pohybová hra Where are we going? In the classroom, komunikační aktivita What’s in the classroom? What’s in the box? ), Activities (základní slovesa pohybu – aktivity vhodné pro rušnou část tělocviku, Walking, walking, walking, ), Classroom management (rituály pro každodenní organizaci dne a přechody, pohybová hra Simon says)

 • Seasons and holidays (práce s kalendářem, pohádka o počasí, říkanka It’s snowing, písnička 12 months, 7 days, I don’t like Monday), Little stories (Brown bear what do you see? Frog family, Miniscules,), Drama activities (pohádka Old grey cat is sleeping, Gingerbread boy, Sleeping beauty, Magic pot) , Role plays with practical examples (na školu, na obchod, u doktora, TV reportáž)

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.