Prázdninová škola - Angličtina pro nejmenší

VZD01529
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21921/2021-4-686
Zaměření kurzu (kategorie)
Cizí jazyky
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO
Kurz angličtiny pro děti efektivně obsahuje hravé činnosti pro vzbuzení zájmu a aktivního přístupu dětí k osvojování cizího jazyka. Nabízí učitelům netradiční způsob výuky jazyka formou pro děti atraktivních činností na základě práce s textem, pohybového doprovodu, zapojení výtvarných i hudebních činností a prožitků s prvky dramatické výchovy. Tyto aktivity slouží dětem k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur. Učitelé se naučí nejen pracovat podle uvedených postupů, ale vyzkouší si i spoustu technik, jak tyto projektové materiály obměňovat, jak děti pro práci připravit, jak zapojit aktivity s výtvarnými, pracovními, hudebními a pohybovými technikami.

Všechny aktivity jsou vyzkoušené v praxi. Seminář je velmi vhodný i pro začínající učitele, je prožitkový, všechny aktivity si učitelé vyzkouší.

Obsah semináře:
  • Úvodní hodina (ukázka první hodiny angličtiny, tipy), Plánování (rozložení lekce, témat a aktivit do ročního plánu dle dané časové dotace), Výslovnostní triky (práce s mikrofonem, jak hodně a kdy se zaměřit na výslovnost, práce s dětmi s logopedickými vadami), Greetings (vítací a závěrečné písničky, hry a rituály), Colours (procvičování barev v pohybu, karetní a stolní hry), Numbers (procvičování číslovek do 10 a 20 v pohybu, hry s prsty), Alphabet (písničky, hádanky, procvičování v pohybu)
  • Animals (říkanky a písničky vhodné pro seznámení se zvířaty, části těla, jídlo, slovesa pohybu) , Holidays -  Halloween, Father’s Day, Mother’s Day (projektové hodiny, projektové dny, vhodné kvízy, tematické vyrábění) , Flowers (základní druhy květin a jejich části, říkanky a písničky, vyrábění se sušenými květinami), Action games (hry a soutěže – shopping game, clap, clap, clap, překážková dráha) 
  • Farm animals (projekt farma, zvuky zvířat, What does the dog say?), Transport (jednoduché říkanky a písničky, 3 varianty Wheels on the bus, projekt město) , Five-minute-activities (práce a hry s flashcards, využití předmětů kolem nás, hádanky z obálky), Happy Birthday (tipy na oslavy narozenin ve třídě v anglickém jazyce, jednoduché hry, komunikační cvičení), Spring and Summer (vhodná slovní zásoba pro začínající žáčky – mláďata, Velikonoce, letní sporty a aktivity, tematické vyrábění, komunikační aktivity)
  • Exotic animals (projekt Our special ZOO, práce s plakátem In the jungle, body parts, komunikační aktivity 20 questions apod), Finger plays (2 little dickie birds, 5 little monkeys, 5 brown bears, 5 little fish), Autumn (harvest, Gigantic turnip – pohádka v sedě, vyrábění – gigantic vegetables), Winter (zimní sporty a aktivity, zimní oblečení, práce s plakátem ve spojení s průběhovým časem), Easter, Christmas - (práce s plakáty, kvízy, oslavy svátků v anglicky mluvících zemích)

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Kurz angličtiny pro děti efektivně obsahuje hravé činnosti pro vzbuzení zájmu a aktivního přístupu dětí k osvojování cizího jazyka. Nabízí učitelům netradiční způsob výuky jazyka formou pro děti atraktivních činností na základě práce s textem, pohybového doprovodu, zapojení výtvarných i hudebních činností a prožitků s prvky dramatické výchovy. Tyto aktivity slouží dětem k zapamatování slovní zásoby i frází, ke smysluplné reprodukci textu i vytváření nových řečových struktur. Učitelé se naučí nejen pracovat podle uvedených postupů, ale vyzkouší si i spoustu technik, jak tyto projektové materiály obměňovat, jak děti pro práci připravit, jak zapojit aktivity s výtvarnými, pracovními, hudebními a pohybovými technikami.

Všechny aktivity jsou vyzkoušené v praxi. Seminář je velmi vhodný i pro začínající učitele, je prožitkový, všechny aktivity si učitelé vyzkouší.

Obsah semináře:
  • Úvodní hodina (ukázka první hodiny angličtiny, tipy), Plánování (rozložení lekce, témat a aktivit do ročního plánu dle dané časové dotace), Výslovnostní triky (práce s mikrofonem, jak hodně a kdy se zaměřit na výslovnost, práce s dětmi s logopedickými vadami), Greetings (vítací a závěrečné písničky, hry a rituály), Colours (procvičování barev v pohybu, karetní a stolní hry), Numbers (procvičování číslovek do 10 a 20 v pohybu, hry s prsty), Alphabet (písničky, hádanky, procvičování v pohybu)
  • Animals (říkanky a písničky vhodné pro seznámení se zvířaty, části těla, jídlo, slovesa pohybu) , Holidays -  Halloween, Father’s Day, Mother’s Day (projektové hodiny, projektové dny, vhodné kvízy, tematické vyrábění) , Flowers (základní druhy květin a jejich části, říkanky a písničky, vyrábění se sušenými květinami), Action games (hry a soutěže – shopping game, clap, clap, clap, překážková dráha) 
  • Farm animals (projekt farma, zvuky zvířat, What does the dog say?), Transport (jednoduché říkanky a písničky, 3 varianty Wheels on the bus, projekt město) , Five-minute-activities (práce a hry s flashcards, využití předmětů kolem nás, hádanky z obálky), Happy Birthday (tipy na oslavy narozenin ve třídě v anglickém jazyce, jednoduché hry, komunikační cvičení), Spring and Summer (vhodná slovní zásoba pro začínající žáčky – mláďata, Velikonoce, letní sporty a aktivity, tematické vyrábění, komunikační aktivity)
  • Exotic animals (projekt Our special ZOO, práce s plakátem In the jungle, body parts, komunikační aktivity 20 questions apod), Finger plays (2 little dickie birds, 5 little monkeys, 5 brown bears, 5 little fish), Autumn (harvest, Gigantic turnip – pohádka v sedě, vyrábění – gigantic vegetables), Winter (zimní sporty a aktivity, zimní oblečení, práce s plakátem ve spojení s průběhovým časem), Easter, Christmas - (práce s plakáty, kvízy, oslavy svátků v anglicky mluvících zemích)

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.