Právní vědomí ředitele školy

VZD00387
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-14488/2021-6-468
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a managementLegislativa
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Obsahem semináře je zprostředkování základních informací v oblasti školského práva: zákony, nařízení vlády, vyhlášky, činnost a výstupy České školní inspekce, šetření stížností.

Seminář vám umožní snadnější orientaci ve vybraných ustanoveních školského zákona a dalších souvisejících právních normách 

Program v bodech:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění 
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v aktuálním znění
 • Nařízení vlády
 • Vyhlášky, kterými se provádí školský zákon
 • Činnost a výstupy České školní inspekce
 • Šetření stížností

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Obsahem semináře je zprostředkování základních informací v oblasti školského práva: zákony, nařízení vlády, vyhlášky, činnost a výstupy České školní inspekce, šetření stížností.

Seminář vám umožní snadnější orientaci ve vybraných ustanoveních školského zákona a dalších souvisejících právních normách 

Program v bodech:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění 
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v aktuálním znění
 • Nařízení vlády
 • Vyhlášky, kterými se provádí školský zákon
 • Činnost a výstupy České školní inspekce
 • Šetření stížností

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.