Právní studium pro management škol - LL.M.

VZD02278
Cílová skupina
ZUŠZŠ 2. stupeňZŠ 1. stupeňŘeditelé škol a management
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-9090/2023-8-301
Zaměření kurzu (kategorie)
StudiaŘízení školy a managementLegislativa
Hodinová dotace kurzu
150
Vhodné i pro šablony
NE

Právní studium
LL.M.

Smyslem prestižního akreditovaného studia LL.M. je pomoci ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, odborným pracovníkům orgánů státní veřejné správy, orientovat se v legislativě, která je v současné dynamické době velmi složitá a obsáhlá.

Jedním z cílů studia je posílení efektivity spolupráce mezi zřizovateli, vedením škol, úředníky a MŠMT s pozitivním dopadem na rozvoj vzdělávacího systému. Toho lze dosáhnout prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí, manažerských schopností, znalostí, dovedností a růstem vzájemné důvěry.

Získané znalosti a dovednosti nepochybně přispějí ke zlepšení manažerské práce při řízení školských zařízení a umožní tak věnovat maximum času zvyšování kvality pedagogického procesu.

Vedení škol potřebuje kvalitní právní vzdělání. Dobrá orientace v legislativních otázkách a jejich odborná znalost je pro vedení škol nezbytná. Hlubší znalosti a dovednosti přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti škol a školských zařízení.

LL.M. studium se skládá z 12 specializovaných vzdělávacích bloků, které vám poskytnou nejnovější poznatky ze všech oblastí práva.

Během tohoto prestižního studia si rozšíříte své znalosti a kompetence v právní a manažerské oblasti, které jsou potřebné k úspěšnému řízení školského zařízení a tím posílení jeho konkurenceschopnosti.

Nově nabyté znalosti budete schopni okamžitě implementovat do procesu řízení školy a do interních dokumentů.


Proč studovat?

 • Absolvujete prestižní právní studium ukončené titulem Master of Laws (LL.M.)
 • Obsah studia je plně přizpůsoben školnímu prostředí a managementu škol
 • Studium vám pomůže zorientovat se v obtížné právní problematice
 • Získané znalosti budete moci ihned implementovat do procesu řízení školy
 • Podpora vzájemné spolupráce a sdílení nejlepší praxe
 • Do výuky jsou zapojeni právníci a advokáti z ČR i ze zahraničí
 • Klademe velký důraz na individuální přístup ke každému účastníku kurzu

Studium pořádá akreditovaná vzdělávací instituce

INFRA Management, s.r.o.


 

Prodej zajišťuje INFRA, s.r.o. Akreditace MŠMT čj. MSMT-6242/2022-4-262

 


LL.M. studium se skládá z 12 specializovaných vzdělávacích bloků, které vám poskytnou nejnovější poznatky ze všech oblastí práva.

 

 • Úvod - historie práva, římské právo, teorie práva
 • Základní právní předpisy ve školství
 • Občanské právo I. - základní smluvní typy, nepojmenované smlouvy, autorské právo, ochrana duševního vlastnictví
 • Obchodní právo I. – korporace a srovnání právních předpisů ve školské a obchodní oblasti
 • Pracovní právo – principy a zásady pracovního práva, dovednosti při jednání se zaměstnanci, nastavování pracovněprávních vztahů z pozice managementu škol, smlouvy a personální dokumentace
 • Ochrana osobních údajů, etika – GDPR ve škole, osobních údaje nezletilých, zákonných zástupců, zaměstnanců a dodavatelů, princip minimalizace a anonymizace, registr smluv, etika a etické principy
 • Veřejné zakázky – problematika veřejných zakázek a jejich zadávání
 • Občanské právo II. – rodinné právo a nemovitosti
 • Obchodní právo II. – problematika vymáhání práva a nároků z jednotlivých závazkových vztahů
 • Daňové a finanční právo – daně a finance, daňový systém, prvky jednotlivých daní a proces vybírání daní, daňová přiznání, rozpočtovné a dotační právo, postavení státu a organizací veřejného práva v majetkoprávních vztazích
 • Správní právo a správní řízení – výkon státní (veřejné) správy ve školství, zásady činnosti správních orgánů, postup při rozhodování škol, náležitosti správních rozhodnutí, souvislosti aplikace správního práva, přezkum správních rozhodnutí ředitele školy
 • Compliance - principy a formy nastavení compliance management systému ve školách, trestní odpovědnost právnických osob, trestněprávní odpovědnosti statutárních zástupců

 

Podrobný obsah studia ke stažení

 

Délka, organizace a forma studia

 • 150 vyučovacích hodin
 • 10 měsíců, 2 výukové dny v jednom měsíci
 • v závěru studia zpracování a obhajoba závěrečné práce
 • můžete studovat v prezenční nebo plně distanční formě (on-line)

Lektoři

JUDr. Eva Janečková

JUDr. Eva Janečková

JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D.

JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D.

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Mgr. Bc. Eliška Wellech

Mgr. Bc. Eliška Wellech

Ing. Simona Myslikovjanová, MBA, MBE

Ing. Simona Myslikovjanová, MBA, MBE

 

Cenu studia lze hradit ve splátkách. 10 měsíců studia = 10 rovnoměrných splátek.

 

Leták ke stažení

Právní studium
LL.M.

Smyslem prestižního akreditovaného studia LL.M. je pomoci ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, odborným pracovníkům orgánů státní veřejné správy, orientovat se v legislativě, která je v současné dynamické době velmi složitá a obsáhlá.

Jedním z cílů studia je posílení efektivity spolupráce mezi zřizovateli, vedením škol, úředníky a MŠMT s pozitivním dopadem na rozvoj vzdělávacího systému. Toho lze dosáhnout prostřednictvím zvyšování jejich kompetencí, manažerských schopností, znalostí, dovedností a růstem vzájemné důvěry.

Získané znalosti a dovednosti nepochybně přispějí ke zlepšení manažerské práce při řízení školských zařízení a umožní tak věnovat maximum času zvyšování kvality pedagogického procesu.

Vedení škol potřebuje kvalitní právní vzdělání. Dobrá orientace v legislativních otázkách a jejich odborná znalost je pro vedení škol nezbytná. Hlubší znalosti a dovednosti přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti škol a školských zařízení.

LL.M. studium se skládá z 12 specializovaných vzdělávacích bloků, které vám poskytnou nejnovější poznatky ze všech oblastí práva.

Během tohoto prestižního studia si rozšíříte své znalosti a kompetence v právní a manažerské oblasti, které jsou potřebné k úspěšnému řízení školského zařízení a tím posílení jeho konkurenceschopnosti.

Nově nabyté znalosti budete schopni okamžitě implementovat do procesu řízení školy a do interních dokumentů.


Proč studovat?

 • Absolvujete prestižní právní studium ukončené titulem Master of Laws (LL.M.)
 • Obsah studia je plně přizpůsoben školnímu prostředí a managementu škol
 • Studium vám pomůže zorientovat se v obtížné právní problematice
 • Získané znalosti budete moci ihned implementovat do procesu řízení školy
 • Podpora vzájemné spolupráce a sdílení nejlepší praxe
 • Do výuky jsou zapojeni právníci a advokáti z ČR i ze zahraničí
 • Klademe velký důraz na individuální přístup ke každému účastníku kurzu

Studium pořádá akreditovaná vzdělávací instituce

INFRA Management, s.r.o.


 

Prodej zajišťuje INFRA, s.r.o. Akreditace MŠMT čj. MSMT-6242/2022-4-262

 


LL.M. studium se skládá z 12 specializovaných vzdělávacích bloků, které vám poskytnou nejnovější poznatky ze všech oblastí práva.

 

 • Úvod - historie práva, římské právo, teorie práva
 • Základní právní předpisy ve školství
 • Občanské právo I. - základní smluvní typy, nepojmenované smlouvy, autorské právo, ochrana duševního vlastnictví
 • Obchodní právo I. – korporace a srovnání právních předpisů ve školské a obchodní oblasti
 • Pracovní právo – principy a zásady pracovního práva, dovednosti při jednání se zaměstnanci, nastavování pracovněprávních vztahů z pozice managementu škol, smlouvy a personální dokumentace
 • Ochrana osobních údajů, etika – GDPR ve škole, osobních údaje nezletilých, zákonných zástupců, zaměstnanců a dodavatelů, princip minimalizace a anonymizace, registr smluv, etika a etické principy
 • Veřejné zakázky – problematika veřejných zakázek a jejich zadávání
 • Občanské právo II. – rodinné právo a nemovitosti
 • Obchodní právo II. – problematika vymáhání práva a nároků z jednotlivých závazkových vztahů
 • Daňové a finanční právo – daně a finance, daňový systém, prvky jednotlivých daní a proces vybírání daní, daňová přiznání, rozpočtovné a dotační právo, postavení státu a organizací veřejného práva v majetkoprávních vztazích
 • Správní právo a správní řízení – výkon státní (veřejné) správy ve školství, zásady činnosti správních orgánů, postup při rozhodování škol, náležitosti správních rozhodnutí, souvislosti aplikace správního práva, přezkum správních rozhodnutí ředitele školy
 • Compliance - principy a formy nastavení compliance management systému ve školách, trestní odpovědnost právnických osob, trestněprávní odpovědnosti statutárních zástupců

 

Podrobný obsah studia ke stažení

 

Délka, organizace a forma studia

 • 150 vyučovacích hodin
 • 10 měsíců, 2 výukové dny v jednom měsíci
 • v závěru studia zpracování a obhajoba závěrečné práce
 • můžete studovat v prezenční nebo plně distanční formě (on-line)

Lektoři

JUDr. Eva Janečková

JUDr. Eva Janečková

JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D.

JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D.

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Mgr. Bc. Eliška Wellech

Mgr. Bc. Eliška Wellech

Ing. Simona Myslikovjanová, MBA, MBE

Ing. Simona Myslikovjanová, MBA, MBE

 

Cenu studia lze hradit ve splátkách. 10 měsíců studia = 10 rovnoměrných splátek.

 

Leták ke stažení

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
Ředitelé škol a management, , ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, ZUŠ,
Termín kurzu
14.11.2024 - 11.12.2025
Město konání
Brno + On-line
Adresa místa konání
Hotel Vista Brno, Hudcova 72, Brno
Hodinová dotace kurzu
150
Vhodné i pro šablony
NE
89 000 Kč / osobu
Vyberte počet osob