Omlouváme se - tento produkt již není k dispozici

Právní předpisy a financování ve školní jídelně

VZD03097
Cílová skupina
Nepedagogičtí pracovníci
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Legislativa
Hodinová dotace kurzu
3
Vhodné i pro šablony
ANO

"Nemáte jasno v tom, jaké předpisy musí školní jídelna dodržovat? Chcete získat jistotu, že vše plníte, jak máte?"


Chcete se ujistit, že Váš provoz školní jídelny je v souladu s platnými právními předpisy a finančními směrnicemi? Připojte se k našemu webináři, kde se dozvíte vše, co potřebujete vědět o právních a finančních záležitostech týkajících se školních jídelen.


Popis kurzu


Nabídneme vám podrobný pohled na různé formy a správní struktury školních jídelen, včetně příspěvkových, církevních a soukromých, a probereme vztahy mezi jídelnou a jejím zřizovatelem, zřizovací listinu a vnitřní řád.

Probereme také povinnosti a práva strávníků, včetně nároku na oběd, a specifika stravování zaměstnanců a jiných skupin strávníků. Zaměříme se na pracovněprávní otázky týkající se zaměstnanců jídelny – pracovní smlouvy, dohody, odměny, dovolené, pracovní doba a přestávky.

Dále se budeme věnovat financování školního stravování, sledování finanční bilance, stanovení ceny stravného a vymáhání dluhů, aplikaci DPH, a také bezpečnosti pokrmů – hygieně a systému HACCP – a bezpečnosti práce.

Poslední část webináře bude věnována výběru a ceně potravin, spotřebnímu koši, a pravidlům pro sestavování jídelníčků.

Získejte přehled a jistotu v otázkách týkajících se právních a finančních aspektů provozu školní jídelny. Mějte v předpisech a financování jasno, vyplatí se to.


Webinář je určen pracovníkům školních jídelen.   


Cíl kurzu


Cílem tohoto webináře je poskytnout Vám komplexní přehled o právních předpisech a zásadách financování týkajících se provozu školních jídelen, včetně aspektů jako řízení, stravování strávníků a zaměstnanců, hospodaření a bezpečnost.


Obsah kurzu v bodech

 • úvod do právních předpisů a financování ve školní jídelně;
 • přehled různých forem a řízení školních jídelen (příspěvkové, církevní, soukromé);
 • vztahy se zřizovatelem školní jídelny a zřizovací listina;
 • vysvětlení vnitřního řádu školní jídelny;
 • povinnosti a nárok na oběd strávníků, stravování jiných strávníků než žáků;
  pravidla stravování zaměstnanců školní jídelny;
 • zaměstnanci školní jídelny: pracovní smlouvy, dohody, odměna, volna, překážky v práci, dovolené, pracovní doba a přestávka;
 • právní předpisy týkající se financování školního stravování;
 • ekonomika a hospodaření školní jídelny: sledování finanční bilance, výběr stravného a vymáhání dluhů, DPH;
 • bezpečnost pokrmů: hygiena, HACCP;
 • bezpečnost práce ve školní jídelně;
 • výběr a cena potravin, spotřební koš;
 • pravidla pro sestavování jídelníčků;
 • závěrečná diskuse a odpovědi na otázky účastníků;
 • shrnutí a závěr webináře.

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování.


Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

"Nemáte jasno v tom, jaké předpisy musí školní jídelna dodržovat? Chcete získat jistotu, že vše plníte, jak máte?"


Chcete se ujistit, že Váš provoz školní jídelny je v souladu s platnými právními předpisy a finančními směrnicemi? Připojte se k našemu webináři, kde se dozvíte vše, co potřebujete vědět o právních a finančních záležitostech týkajících se školních jídelen.


Popis kurzu


Nabídneme vám podrobný pohled na různé formy a správní struktury školních jídelen, včetně příspěvkových, církevních a soukromých, a probereme vztahy mezi jídelnou a jejím zřizovatelem, zřizovací listinu a vnitřní řád.

Probereme také povinnosti a práva strávníků, včetně nároku na oběd, a specifika stravování zaměstnanců a jiných skupin strávníků. Zaměříme se na pracovněprávní otázky týkající se zaměstnanců jídelny – pracovní smlouvy, dohody, odměny, dovolené, pracovní doba a přestávky.

Dále se budeme věnovat financování školního stravování, sledování finanční bilance, stanovení ceny stravného a vymáhání dluhů, aplikaci DPH, a také bezpečnosti pokrmů – hygieně a systému HACCP – a bezpečnosti práce.

Poslední část webináře bude věnována výběru a ceně potravin, spotřebnímu koši, a pravidlům pro sestavování jídelníčků.

Získejte přehled a jistotu v otázkách týkajících se právních a finančních aspektů provozu školní jídelny. Mějte v předpisech a financování jasno, vyplatí se to.


Webinář je určen pracovníkům školních jídelen.   


Cíl kurzu


Cílem tohoto webináře je poskytnout Vám komplexní přehled o právních předpisech a zásadách financování týkajících se provozu školních jídelen, včetně aspektů jako řízení, stravování strávníků a zaměstnanců, hospodaření a bezpečnost.


Obsah kurzu v bodech

 • úvod do právních předpisů a financování ve školní jídelně;
 • přehled různých forem a řízení školních jídelen (příspěvkové, církevní, soukromé);
 • vztahy se zřizovatelem školní jídelny a zřizovací listina;
 • vysvětlení vnitřního řádu školní jídelny;
 • povinnosti a nárok na oběd strávníků, stravování jiných strávníků než žáků;
  pravidla stravování zaměstnanců školní jídelny;
 • zaměstnanci školní jídelny: pracovní smlouvy, dohody, odměna, volna, překážky v práci, dovolené, pracovní doba a přestávka;
 • právní předpisy týkající se financování školního stravování;
 • ekonomika a hospodaření školní jídelny: sledování finanční bilance, výběr stravného a vymáhání dluhů, DPH;
 • bezpečnost pokrmů: hygiena, HACCP;
 • bezpečnost práce ve školní jídelně;
 • výběr a cena potravin, spotřební koš;
 • pravidla pro sestavování jídelníčků;
 • závěrečná diskuse a odpovědi na otázky účastníků;
 • shrnutí a závěr webináře.

Výstupem vzdělávacího programu je osvědčení o absolvování.


Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.