Právní novinky související s válkou na Ukrajině a jejich odraz v povinnostech škol

VZD01578
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeňŠD/ŠKŘeditelé škol a managementAsistent pedagoga
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a managementLegislativa
Hodinová dotace kurzu
2
Českým školám, ředitelům i pedagogům vyvstala akutně nutnost přijmout řadu dětí a žáků ukrajinské národnosti. Jejich začlenění obnáší mimo jiné řadu právních otázek.

Jaké výjimky ze stávajících pravidel přináší nově přijatý zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem? Jak se na ně připravit?

S těmito otázkami a s úlohou škol v nynější době, jakož i s dalšími metodickými podklady ministerstva školství, Vás seznámíme na našem webináři.

Obsah kurzu v bodech:
  • Zákon Lex Ukrajina a odraz ve školských povinnostech.
  • Úpravy v přijímání žáků do MŠ, ZŠ, SŠ.
  • Změny v obsahu výuky, jazyková příprava.
  • Další související změny v předpisech a nové metodické materiály.

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.


Součástí jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Z on-line kurzu (webináře) obdržíte záznam ke zpětnému zhlédnutí

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

Českým školám, ředitelům i pedagogům vyvstala akutně nutnost přijmout řadu dětí a žáků ukrajinské národnosti. Jejich začlenění obnáší mimo jiné řadu právních otázek.

Jaké výjimky ze stávajících pravidel přináší nově přijatý zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem? Jak se na ně připravit?

S těmito otázkami a s úlohou škol v nynější době, jakož i s dalšími metodickými podklady ministerstva školství, Vás seznámíme na našem webináři.

Obsah kurzu v bodech:
  • Zákon Lex Ukrajina a odraz ve školských povinnostech.
  • Úpravy v přijímání žáků do MŠ, ZŠ, SŠ.
  • Změny v obsahu výuky, jazyková příprava.
  • Další související změny v předpisech a nové metodické materiály.
*
*
*
Vyberte termín a přihlaste se
Cílová skupina
Asistent pedagoga, , Ředitelé škol a management, ŠD/ŠK, ZŠ 2. stupeň, ZŠ 1. stupeň,
Termín kurzu
13.06.2022 - 13.06.2022
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
13. 6. 2022 (9.00 - 11.00 hod.)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
2
790 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?