Právní novinky související s válkou na Ukrajině a jejich odraz v povinnostech škol

VZD01578
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a managementLegislativa
Hodinová dotace kurzu
2
Vhodné i pro šablony
ANO
Českým školám, ředitelům i pedagogům vyvstala akutně nutnost přijmout řadu dětí a žáků ukrajinské národnosti. Jejich začlenění obnáší mimo jiné řadu právních otázek.

Jaké výjimky ze stávajících pravidel přináší nově přijatý zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem? Jak se na ně připravit?

S těmito otázkami a s úlohou škol v nynější době, jakož i s dalšími metodickými podklady ministerstva školství, Vás seznámíme na našem webináři.

Obsah kurzu v bodech:
  • Zákon Lex Ukrajina a odraz ve školských povinnostech.
  • Úpravy v přijímání žáků do MŠ, ZŠ, SŠ.
  • Změny v obsahu výuky, jazyková příprava.
  • Další související změny v předpisech a nové metodické materiály.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Českým školám, ředitelům i pedagogům vyvstala akutně nutnost přijmout řadu dětí a žáků ukrajinské národnosti. Jejich začlenění obnáší mimo jiné řadu právních otázek.

Jaké výjimky ze stávajících pravidel přináší nově přijatý zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem? Jak se na ně připravit?

S těmito otázkami a s úlohou škol v nynější době, jakož i s dalšími metodickými podklady ministerstva školství, Vás seznámíme na našem webináři.

Obsah kurzu v bodech:
  • Zákon Lex Ukrajina a odraz ve školských povinnostech.
  • Úpravy v přijímání žáků do MŠ, ZŠ, SŠ.
  • Změny v obsahu výuky, jazyková příprava.
  • Další související změny v předpisech a nové metodické materiály.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.