Právní aspekty školních výletů

VZD02052
Cílová skupina
Ředitelé škol a managementZŠ 2. stupeňZŠ 1. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Legislativa
Hodinová dotace kurzu
2,5
Vhodné i pro šablony
ANO
Příprava a realizace školních výletů klade na ředitele škol a pedagogy značné nároky. V první řadě je třeba se zorientovat v tom, za jakých podmínek je možné výlet realizovat, jaké jsou povinnosti školy a jaké povinnosti se týkají  zákonných zástupců. Také je třeba vyřešit otázky týkající se pracovního práva,  např. jak se vypořádat s limity pracovní cesty a cestovními náhradami, s  pracovní dobou atd. Důležitou součástí také je zorientovat se v odpovědnosti za  škodu, a to jak za škodu způsobenou žáky, tak způsobenou žákům. Právní aspekty  školních výletů jsou proto důležité jak pro ředitele školy, tak pro jednotlivé  pedagogy.

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Příprava a realizace školních výletů klade na ředitele škol a pedagogy značné nároky. V první řadě je třeba se zorientovat v tom, za jakých podmínek je možné výlet realizovat, jaké jsou povinnosti školy a jaké povinnosti se týkají  zákonných zástupců. Také je třeba vyřešit otázky týkající se pracovního práva,  např. jak se vypořádat s limity pracovní cesty a cestovními náhradami, s  pracovní dobou atd. Důležitou součástí také je zorientovat se v odpovědnosti za  škodu, a to jak za škodu způsobenou žáky, tak způsobenou žákům. Právní aspekty  školních výletů jsou proto důležité jak pro ředitele školy, tak pro jednotlivé  pedagogy.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, Ředitelé škol a management
Termín kurzu
06.10.2022 - 06.10.2022
Město konání
On-line webinář
Poznámka k termínu
6. 10. 2022 (14.00 - 16.00 hod.)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
2,5
Vhodné i pro šablony
ANO
990 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?