Práce s žáky-cizinci na základní škole

VZD00124
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845
Zaměření kurzu (kategorie)
Multikulturní výchova
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO

Seminář je rozdělen na dvě 8 hodinové části. V první části se budete společně s lektorkou věnovat rozvoji komunikačních kompetencí s rodiči-cizinci.

V druhé části se zaměříte na způsoby překonávání jazykových bariér, jazykový rozvoj a problematiku žáků-cizinců směrem k jazykovému rozvoji. Budeme také hovořit o dopadech na psychiku žáků v souvislosti se vstupem do jazykově homogenní třídy a následně na jejich postavení ve třídě.

Díky semináři se naučíte aplikovat do praxe nové poznatky, osvojíte si principy verbální a neverbální komunikace, schopnost asertivního jednání, naučíte se rozlišovat motivaci a manipulaci. Posílíte své kompetence při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do českého základního vzdělávání.

Získáte informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti nutné pro práci s žáky z odlišného jazykového prostředí a praktické tipy k jazykovému rozvoji.

1. den: Komunikační kompetence učitelů

Přehled nejčastějších menšin a jejich specifik
Asertivní chování

 • asertivní techniky – vysvětlení a nácvik jednotlivých asertivních technik
 • řešení konfliktu, obrana před manipulací ze strany rodičů, přijatelný kompromis mezi oběma stranami, přijetí a poskytování konstruktivní kritiky, přijetí a poskytování pochvaly

Sebereflexe

 • pozitivní hodnocení sebe sama
 • pozitivní hodnocení druhých – vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu a akceptace druhého

Aplikace naučených technik v komunikaci s rodiči-cizinci s ohledem na jejich kulturní odlišnosti a zvyky


2. den: Žák-cizinec v období adaptace

Úvod do problematiky vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
Právní rámec vzdělávání cizinců
Metodická podpora při vzdělávání žáků-cizinců
Spolupráce s nevládními organizacemi při výuce
Praktický rozbor a diskuse

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Seminář je rozdělen na dvě 8 hodinové části. V první části se budete společně s lektorkou věnovat rozvoji komunikačních kompetencí s rodiči-cizinci.

V druhé části se zaměříte na způsoby překonávání jazykových bariér, jazykový rozvoj a problematiku žáků-cizinců směrem k jazykovému rozvoji. Budeme také hovořit o dopadech na psychiku žáků v souvislosti se vstupem do jazykově homogenní třídy a následně na jejich postavení ve třídě.

Díky semináři se naučíte aplikovat do praxe nové poznatky, osvojíte si principy verbální a neverbální komunikace, schopnost asertivního jednání, naučíte se rozlišovat motivaci a manipulaci. Posílíte své kompetence při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do českého základního vzdělávání.

Získáte informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti nutné pro práci s žáky z odlišného jazykového prostředí a praktické tipy k jazykovému rozvoji.

1. den: Komunikační kompetence učitelů

Přehled nejčastějších menšin a jejich specifik
Asertivní chování

 • asertivní techniky – vysvětlení a nácvik jednotlivých asertivních technik
 • řešení konfliktu, obrana před manipulací ze strany rodičů, přijatelný kompromis mezi oběma stranami, přijetí a poskytování konstruktivní kritiky, přijetí a poskytování pochvaly

Sebereflexe

 • pozitivní hodnocení sebe sama
 • pozitivní hodnocení druhých – vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu a akceptace druhého

Aplikace naučených technik v komunikaci s rodiči-cizinci s ohledem na jejich kulturní odlišnosti a zvyky


2. den: Žák-cizinec v období adaptace

Úvod do problematiky vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
Právní rámec vzdělávání cizinců
Metodická podpora při vzdělávání žáků-cizinců
Spolupráce s nevládními organizacemi při výuce
Praktický rozbor a diskuse

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.