Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření

VZD00121
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-16936/2019-2-542
Zaměření kurzu (kategorie)
Inkluze
Hodinová dotace kurzu
32
Vhodné i pro šablony
ANO

Tento vzdělávací program Vám pomůže v orientaci při práci se žáky s problémy v oblasti výchovné, vzdělávací nebo v kombinaci obou druhů a s přiznaným 1. stupněm podpůrných opatření (PO).

Pod vedením lektora budete pracovat s plánem pedagogické podpory (PLPP) a vybírat vhodné výchovné a výukové metody. Podrobně se seznámíte s nově zaváděným podpůrným opatřením v rámci společného vzdělávání – plánem pedagogické podpory, jeho účelem, strukturou a způsobem vytváření, používání a vyhodnocování. Lektor Vám poskytne návod, jak dále postupovat, nedošlo-li k naplnění prvního stupně PO (koloběh informací o žákovi).

Lektor se bude dále věnovat principu struktury výukových metod, vhodnosti či nevhodnosti jejich využití. V průběhu semináře proběhne analýza jejich účinnosti na různých úrovních mentálních operací a jejich využití s ohledem na cíle, které mají být dosaženy.

Součástí semináře je i hodnocení a specifičnost hodnocení směrem k žákovi s přiznaným 1. stupněm PO, pochopení širších souvislostí, jakými je například role PLPP v případě nutnosti využití vyšších stupňů podpory a následný postup při nenaplnění cílů PLPP a 1. stupně PO.

Nedílnou součástí je i způsob kooperace a spolupráce v pedagogickém sboru a důraz na týmovou práci pedagogického sboru při zavádění 1. stupně PO.


Obsah v bodech:

 • 1. stupeň podpůrných opatření – legislativní rámec, struktura a obsah PLPP, spolupráce s rodinou a odbornými pracovišti
 • Koloběh informací o žákovi – kompetence školy, spolupráce s rodiči, legislativní rámec
 • Výukové metody a formy práce vhodné pro žáky s přiznaným 1. stupněm PO
 • Hodnocení – hodnocení z pohledu SIR, hodnocení v rámci RVP
 • Klima třídy, postavení žáka ve třídě
 • Týmová spolupráce při zavádění 1. stupně PO
 • Diskuze, příklady

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Tento vzdělávací program Vám pomůže v orientaci při práci se žáky s problémy v oblasti výchovné, vzdělávací nebo v kombinaci obou druhů a s přiznaným 1. stupněm podpůrných opatření (PO).

Pod vedením lektora budete pracovat s plánem pedagogické podpory (PLPP) a vybírat vhodné výchovné a výukové metody. Podrobně se seznámíte s nově zaváděným podpůrným opatřením v rámci společného vzdělávání – plánem pedagogické podpory, jeho účelem, strukturou a způsobem vytváření, používání a vyhodnocování. Lektor Vám poskytne návod, jak dále postupovat, nedošlo-li k naplnění prvního stupně PO (koloběh informací o žákovi).

Lektor se bude dále věnovat principu struktury výukových metod, vhodnosti či nevhodnosti jejich využití. V průběhu semináře proběhne analýza jejich účinnosti na různých úrovních mentálních operací a jejich využití s ohledem na cíle, které mají být dosaženy.

Součástí semináře je i hodnocení a specifičnost hodnocení směrem k žákovi s přiznaným 1. stupněm PO, pochopení širších souvislostí, jakými je například role PLPP v případě nutnosti využití vyšších stupňů podpory a následný postup při nenaplnění cílů PLPP a 1. stupně PO.

Nedílnou součástí je i způsob kooperace a spolupráce v pedagogickém sboru a důraz na týmovou práci pedagogického sboru při zavádění 1. stupně PO.


Obsah v bodech:

 • 1. stupeň podpůrných opatření – legislativní rámec, struktura a obsah PLPP, spolupráce s rodinou a odbornými pracovišti
 • Koloběh informací o žákovi – kompetence školy, spolupráce s rodiči, legislativní rámec
 • Výukové metody a formy práce vhodné pro žáky s přiznaným 1. stupněm PO
 • Hodnocení – hodnocení z pohledu SIR, hodnocení v rámci RVP
 • Klima třídy, postavení žáka ve třídě
 • Týmová spolupráce při zavádění 1. stupně PO
 • Diskuze, příklady

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.