Práce s reklamou a autentickými materiály v ČJ

VZD00430
Akreditace MŠMT čj.
bez akreditace
Zaměření kurzu (kategorie)
Média a sociální sítěČeský jazyk a literatura
Hodinová dotace kurzu
6
Vhodné i pro šablony
ANO
Cílem tohoto kurzu je poskytnout vám inspiraci, jak využít tištěné i audiovizuální reklamy v hodině českého jazyka a jak naučit žáky pracovat s rozmanitými autentickými materiály. Jde o to, abyste byli, v souladu s požadavkem na spojení školy se životem, připraveni rozvíjet schopnost svých žáků vnímat jazyk reklamy a vyhnout se její manipulaci. V současné době je osvěta v tomto směru nesmírně žádoucí. Je nezbytné ukázat žákům bohatost mateřského jazyka a možnosti, jak s ním pracovat. Inspirujeme vás, jak při práci s autentickými texty rozvíjet klíčové kompetence, vést žáky k pozorné četbě, k patřičné samostatnosti v práci s textem, k praktickému řešení problémů, ke kooperaci i k samostatnosti.

Kurz je zaměřen na činnosti, které umožní aktivní zapojení žáka do vyučovacího procesu, napomohou utváření mezilidských vztahů a přispějí k získání komunikační kompetence pomocí:
 • práce s obrazovým materiálem reklamy (popis, vytváření hypotéz, doplňování textu, vlastní tvorba atd.)
 • práce s tištěnými autentickými materiály (práce s chybou, tvorba vlastního textu, hry s jazykem atd.)
 • práce s audiovizuálními prostředky (nácvik porozumění nonverbálního vyjádření, rozpoznání funkce obrazu, zvuku, výběru jazykových prostředků, vnímání multikulturních zvláštností atd.)

Prostřednictvím vybraných aktivit se pokusíte nalézt možnosti, jak vést své žáky ke čtení s porozuměním, jak využít médií ve výuce tak, aby se žáci dokázali vyhnout reklamní manipulaci.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Cílem tohoto kurzu je poskytnout vám inspiraci, jak využít tištěné i audiovizuální reklamy v hodině českého jazyka a jak naučit žáky pracovat s rozmanitými autentickými materiály. Jde o to, abyste byli, v souladu s požadavkem na spojení školy se životem, připraveni rozvíjet schopnost svých žáků vnímat jazyk reklamy a vyhnout se její manipulaci. V současné době je osvěta v tomto směru nesmírně žádoucí. Je nezbytné ukázat žákům bohatost mateřského jazyka a možnosti, jak s ním pracovat. Inspirujeme vás, jak při práci s autentickými texty rozvíjet klíčové kompetence, vést žáky k pozorné četbě, k patřičné samostatnosti v práci s textem, k praktickému řešení problémů, ke kooperaci i k samostatnosti.

Kurz je zaměřen na činnosti, které umožní aktivní zapojení žáka do vyučovacího procesu, napomohou utváření mezilidských vztahů a přispějí k získání komunikační kompetence pomocí:
 • práce s obrazovým materiálem reklamy (popis, vytváření hypotéz, doplňování textu, vlastní tvorba atd.)
 • práce s tištěnými autentickými materiály (práce s chybou, tvorba vlastního textu, hry s jazykem atd.)
 • práce s audiovizuálními prostředky (nácvik porozumění nonverbálního vyjádření, rozpoznání funkce obrazu, zvuku, výběru jazykových prostředků, vnímání multikulturních zvláštností atd.)

Prostřednictvím vybraných aktivit se pokusíte nalézt možnosti, jak vést své žáky ke čtení s porozuměním, jak využít médií ve výuce tak, aby se žáci dokázali vyhnout reklamní manipulaci.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.