POZ-110.3 Mráčky

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03028
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
21 Kč
+ -
Záměr celku: Vzdělávací aktivita je zaměřená na rozvíjení žádoucích osobnostních
charakteristik dítěte a na získávání elementárních sociálních dovedností
důležitých pro jeho sociální komunikaci mezi vrstevníky, na vnímání
a rozeznávání pozitivních emocí a vlastností u sebe a druhých dětí.

Činnosti: Prosociální hry, rozhovory s dětmi; skupinové hry; hra s přírodním
materiálem, pozorování v přírodě; hudební činnosti, recitace jednoduché
říkanky; relaxační techniky, dechové cvičení.

Výstupy: Umětnavázat sociální kontakt (verbálníineverbální) s jinýmidětmi idospělými;
učit se oceňovat a přijmout ocenění; spolupracovat ve skupině, dvojici;
respektovat nastavená pravidla a zvládnout splnit zadaný úkol; zvládnout
hodnocení činnosti i své účasti v ní.
Záměr celku: Vzdělávací aktivita je zaměřená na rozvíjení žádoucích osobnostních
charakteristik dítěte a na získávání elementárních sociálních dovedností
důležitých pro jeho sociální komunikaci mezi vrstevníky, na vnímání
a rozeznávání pozitivních emocí a vlastností u sebe a druhých dětí.

Činnosti: Prosociální hry, rozhovory s dětmi; skupinové hry; hra s přírodním
materiálem, pozorování v přírodě; hudební činnosti, recitace jednoduché
říkanky; relaxační techniky, dechové cvičení.

Výstupy: Umětnavázat sociální kontakt (verbálníineverbální) s jinýmidětmi idospělými;
učit se oceňovat a přijmout ocenění; spolupracovat ve skupině, dvojici;
respektovat nastavená pravidla a zvládnout splnit zadaný úkol; zvládnout
hodnocení činnosti i své účasti v ní.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Chocholáčková Jozefa