POZ-109.3 Kukačka a pasáček

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03027
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
21 Kč
+ -
Záměr celku: Vzdělávací aktivita je zaměřená na rozvíjení orientace v prostoru, vede děti
ke správnému používání slov a slovních spojení nahoru, dolů, doprava,
doleva, nahoře, dole, vpravo, vlevo.

Činnosti: Hry a činnosti na rozvoj předmatematických představ; pohybové hry; práce
s obrázky, práce s magnetickými tabulkami; výtvarné a pracovní činnosti;
skupinové hry a hry ve dvojici.

Výstupy: Pomocí slov a slovních spojení nahoru, dolů, vpravo, vlevo zvládá popsat
polohuobjektu;pomocí slovaslovníchspojenínahoru,dolů,doprava, doleva
dovedeumístitpředmětpodlepokynů;pomocí slovaslovníchspojenínahoru,
dolů, doprava, doleva umí dát pokyn na umístění předmětu na určené
místo; respektuje nastavená pravidla a zvládne splnit zadaný úkol; dovede
spolupracovat ve skupině.
Záměr celku: Vzdělávací aktivita je zaměřená na rozvíjení orientace v prostoru, vede děti
ke správnému používání slov a slovních spojení nahoru, dolů, doprava,
doleva, nahoře, dole, vpravo, vlevo.

Činnosti: Hry a činnosti na rozvoj předmatematických představ; pohybové hry; práce
s obrázky, práce s magnetickými tabulkami; výtvarné a pracovní činnosti;
skupinové hry a hry ve dvojici.

Výstupy: Pomocí slov a slovních spojení nahoru, dolů, vpravo, vlevo zvládá popsat
polohuobjektu;pomocí slovaslovníchspojenínahoru,dolů,doprava, doleva
dovedeumístitpředmětpodlepokynů;pomocí slovaslovníchspojenínahoru,
dolů, doprava, doleva umí dát pokyn na umístění předmětu na určené
místo; respektuje nastavená pravidla a zvládne splnit zadaný úkol; dovede
spolupracovat ve skupině.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Chocholáčková Jozefa