POZ-107.3 Rozvoj matematických představ při hrách s PET lahvemi

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03025
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
21 Kč
+ -
Záměr celku: Vzdělávacíaktivitajezaměřenánarozvoj matematickýchpředstav, stanovuje
požadavkynavýkondětí zhlediskaproblematiky vytvářenípředstavopočtu.

Činnosti: Rytmické a sluchové hry; rozlišování velikostí a počtu; práce s číselnými
pojmy; kooperativní hry; manipulace s předměty, hry s PETlahvemi.

Výstupy: Dodržovat předem stanovená pravidla, spolupracovat, domluvit se na
společném řešení, kooperativní činnost ve dvojicích a skupině; aktivně
naslouchat, aktivně používat netradiční rytmický nástroj; chápat číselnou
řadu do 6, pracovat s pojmy více x méně, porovnávat počet dvou skupin bez
určování počtu – více x méně; sluchem rozlišit počet úderů, graficky je
zaznamenat; rozvíjet soustředění a pozornost dítěte, učit se argumentovat
a zdůvodňovat svoje postupy.
Záměr celku: Vzdělávacíaktivitajezaměřenánarozvoj matematickýchpředstav, stanovuje
požadavkynavýkondětí zhlediskaproblematiky vytvářenípředstavopočtu.

Činnosti: Rytmické a sluchové hry; rozlišování velikostí a počtu; práce s číselnými
pojmy; kooperativní hry; manipulace s předměty, hry s PETlahvemi.

Výstupy: Dodržovat předem stanovená pravidla, spolupracovat, domluvit se na
společném řešení, kooperativní činnost ve dvojicích a skupině; aktivně
naslouchat, aktivně používat netradiční rytmický nástroj; chápat číselnou
řadu do 6, pracovat s pojmy více x méně, porovnávat počet dvou skupin bez
určování počtu – více x méně; sluchem rozlišit počet úderů, graficky je
zaznamenat; rozvíjet soustředění a pozornost dítěte, učit se argumentovat
a zdůvodňovat svoje postupy.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Chocholáčková Jozefa