POZ-100.4 Nakoupíme ve stavebninách a postavíme dů

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02822
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
28 Kč
+ -

Nakoupíme ve stavebninách a postavíme dům Záměr celku: Vzdělávací aktivita je zaměřená na rozvíjení schopnosti dítěte identi?kovat jednotlivé geometrické útvary, na poznávání základních pojmů souvisejících s číselnými představami, s počítáním po jedné, určením a gra?ckým zaznamenáním počtu geometrických útvarů v oboru do deseti. Prostřednictvím tvořivých manipulačních činností v kontextu s reálným životem děti poznávají a opakovaně pojmenovávají rovinné geometrické útvary, skládají podle předlohy či pokynů obrázek na dané téma.

Činnosti: Učitelka vede děti k tomu, aby zkoušely popisovat daný geometrický objekt, hledaly společné i odlišné vlastnosti dvou konkrétních geometrických objektů, dokázaly zdůvodnit, proč daný objekt nemůže být určený objekt (a to i jen pomocí hmatu). Iniciuje činnosti, při kterých děti skládají z rovinných geometrických útvarů obrázky podle předlohy nebo daných pokynů. Navozuje rozmanité situace, kdy děti musí určit počet předmětů – uspořádaných i neuspořádaných, všech nebo jen s určitou vlastností, těch, které jsou neustále k dispozici, ale i takových, které jsou k dispozici jen po určitou dobu.

Výstupy: Ve skupině útvarů dítě identi?kuje (i hmatem) kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník. Poskládá z přiměřeného množství útvarů obrázek podle předlohy, pokynů a na dané téma. V oboru do 10 určí počítáním po jedné počet předmětů ve skupině.

Nakoupíme ve stavebninách a postavíme dům Záměr celku: Vzdělávací aktivita je zaměřená na rozvíjení schopnosti dítěte identi?kovat jednotlivé geometrické útvary, na poznávání základních pojmů souvisejících s číselnými představami, s počítáním po jedné, určením a gra?ckým zaznamenáním počtu geometrických útvarů v oboru do deseti. Prostřednictvím tvořivých manipulačních činností v kontextu s reálným životem děti poznávají a opakovaně pojmenovávají rovinné geometrické útvary, skládají podle předlohy či pokynů obrázek na dané téma.

Činnosti: Učitelka vede děti k tomu, aby zkoušely popisovat daný geometrický objekt, hledaly společné i odlišné vlastnosti dvou konkrétních geometrických objektů, dokázaly zdůvodnit, proč daný objekt nemůže být určený objekt (a to i jen pomocí hmatu). Iniciuje činnosti, při kterých děti skládají z rovinných geometrických útvarů obrázky podle předlohy nebo daných pokynů. Navozuje rozmanité situace, kdy děti musí určit počet předmětů – uspořádaných i neuspořádaných, všech nebo jen s určitou vlastností, těch, které jsou neustále k dispozici, ale i takových, které jsou k dispozici jen po určitou dobu.

Výstupy: Ve skupině útvarů dítě identi?kuje (i hmatem) kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník. Poskládá z přiměřeného množství útvarů obrázek podle předlohy, pokynů a na dané téma. V oboru do 10 určí počítáním po jedné počet předmětů ve skupině.

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Chocholáčková Jozefa