POZ-078.5 Hry pro rozvoj předmat. představ u dětí

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02631
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
35 Kč
+ -

Hry pro rozvoj předmatematických  představ u dětí předškolního věku I I

Záměr celku: Jedná se o soubor hravých činností inspirovaných známými říkankami. Ty plní nejen funkci motivační, ale jsou zároveň zdrojem aktivizujících námětů k vytváření předmatematických představ a jejich praktického využití. Hry dávají příležitost k formování mnoha stránek osobnosti dítěte. Tím, že jsou založeny na manipulaci, rozvíjejí jemnou motoriku a podněcují koordinaci ruky a oka, podporují logické uvažování, tvořivý přístup, paměť a pozornost a jsou vítaným tréninkem představivosti a schopnosti „umění vidět“. Většina námětů sleduje uplatňování integrovaného způsobu naplňování výchovných složek Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Činnosti: Práce s pracovními listy, manipulační činnosti a třídění drobných předmětů,stříhání, lepení, pohybové aktivity, sestavování dle vzoru i fantazie, dokreslování.

Výstupy: Rozvíjet komunikativní dovednosti, vzájemnou spolupráci, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti (číslovky základní i řadové), umět porovnávat, poznat více, méně, stejně, první, poslední, prostorové pojmy nahoře, dole…, dokázat třídit podle daných kritérií, umět pracovat s tabulkou, chápat geometrické pojmy, rozvíjet představivost, zručnost, technické dovednosti, tvořivost, pracovat podle modelu, soustředit se na činnost, vyhledávat a třídit informace, vytvářet postoje k řešení problémů, rozvíjet logické myšlení.

Hry pro rozvoj předmatematických  představ u dětí předškolního věku I I

Záměr celku: Jedná se o soubor hravých činností inspirovaných známými říkankami. Ty plní nejen funkci motivační, ale jsou zároveň zdrojem aktivizujících námětů k vytváření předmatematických představ a jejich praktického využití. Hry dávají příležitost k formování mnoha stránek osobnosti dítěte. Tím, že jsou založeny na manipulaci, rozvíjejí jemnou motoriku a podněcují koordinaci ruky a oka, podporují logické uvažování, tvořivý přístup, paměť a pozornost a jsou vítaným tréninkem představivosti a schopnosti „umění vidět“. Většina námětů sleduje uplatňování integrovaného způsobu naplňování výchovných složek Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Činnosti: Práce s pracovními listy, manipulační činnosti a třídění drobných předmětů,stříhání, lepení, pohybové aktivity, sestavování dle vzoru i fantazie, dokreslování.

Výstupy: Rozvíjet komunikativní dovednosti, vzájemnou spolupráci, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti (číslovky základní i řadové), umět porovnávat, poznat více, méně, stejně, první, poslední, prostorové pojmy nahoře, dole…, dokázat třídit podle daných kritérií, umět pracovat s tabulkou, chápat geometrické pojmy, rozvíjet představivost, zručnost, technické dovednosti, tvořivost, pracovat podle modelu, soustředit se na činnost, vyhledávat a třídit informace, vytvářet postoje k řešení problémů, rozvíjet logické myšlení.

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Rozvíjí se
Tvořivost
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Krejčová Eva