POZ-075.12 Pohádkový svět

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02532
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
84 Kč
+ -

Záměr celku: Uvedené aktivity jsou zaměřené na předčtenářské a předmatematické dovednosti v předškolním věku. Nabídka pohádek obsahuje motivační prvky různorodých činností – děti se učí vnímat obsah pohádky, dramatizovat, vyjadřují své pocity apod. Je zde snaha podpořit přirozený vztah k pohádkám a pohádkovým postavám prostřednictvím poslechových, dramatických, tělesných, hudebních, pracovních a dalších činností, aktivity rozvíjejí schopnosti v oblasti předřečových a předmatematických činností v předškolním věku.

Nejedná se o hromadné direktivní přístupy s důrazem na znalostní charakter, ale naopak. Důraz je kladen na prožitek dítěte, vytváření podnětných situací, ve kterých se děti zúčastní následných aktivit – vše za doprovodu motivace. K dítěti přistupujeme s respektem k jeho postupně se rozvíjející osobnosti. Vše probíhá nenásilně formou hry.

Činnosti: Činnosti s literaturou – četba pohádky, básně; dramatizace pohádky, artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, poznávací a didaktické hry, pohybové hry, lokomoční pohybové činnosti, námětové hry, estetické a tvůrčí výtvarné aktivity.

Výstupy: Projevovat zájem o knihy, sledovat a reprodukovat děj, rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci, poznat některá písmena a číslice, popř. slova, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, správně vyslovovat, ovládat dech, tempo, intonaci řeči, ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem.

Záměr celku: Uvedené aktivity jsou zaměřené na předčtenářské a předmatematické dovednosti v předškolním věku. Nabídka pohádek obsahuje motivační prvky různorodých činností – děti se učí vnímat obsah pohádky, dramatizovat, vyjadřují své pocity apod. Je zde snaha podpořit přirozený vztah k pohádkám a pohádkovým postavám prostřednictvím poslechových, dramatických, tělesných, hudebních, pracovních a dalších činností, aktivity rozvíjejí schopnosti v oblasti předřečových a předmatematických činností v předškolním věku.

Nejedná se o hromadné direktivní přístupy s důrazem na znalostní charakter, ale naopak. Důraz je kladen na prožitek dítěte, vytváření podnětných situací, ve kterých se děti zúčastní následných aktivit – vše za doprovodu motivace. K dítěti přistupujeme s respektem k jeho postupně se rozvíjející osobnosti. Vše probíhá nenásilně formou hry.

Činnosti: Činnosti s literaturou – četba pohádky, básně; dramatizace pohádky, artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, poznávací a didaktické hry, pohybové hry, lokomoční pohybové činnosti, námětové hry, estetické a tvůrčí výtvarné aktivity.

Výstupy: Projevovat zájem o knihy, sledovat a reprodukovat děj, rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci, poznat některá písmena a číslice, popř. slova, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, správně vyslovovat, ovládat dech, tempo, intonaci řeči, ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem.

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Medková-Neubertová Radka