POZ-057.2 Lano ve třídě, na zahradě

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF01797
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
14 Kč
+ -

Využití: Využití lana nejen jako tělocvičného nářadí, ale i k vytvoření představ o biotypech - rybník, potok, řeka. Rozvíjení ekologického cítění dětí. Náměty na hry rozvíjející dovednosti dětí poznávací a interpersonální.

Směřujeme ke kompetencím - rozlišovat, co prospívá a co škodí zdraví, mít povědomí, kde v případě nebezpečí hledat pomoc (BIO), sluchově rozlišit počáteční písmeno, poznávat písmena a číslice, vědomě užívat všech smyslů, popsat a pojmenovat to, čím je obklopeno, postupovat podle pokynů, orientovat se v počtu, porovnávat více - méně, zorganizovat hru, procvičovat paměť (PSY), komunikovat s ostatními, spolupracovat, dodržovat pravidla, nabízet pomoc (INT), chovat se s ohledem na druhé, respektovat rozdílné schopnosti a dovednosti, zachycovat skutečnosti ze svého okolí (SOC), uvědomovat si nebezpečí, získávat elementární poznatky o okolním světě, vnímat, že svět má svůj řád, rozlišovat aktivity, které podporují zdravé životní prostředí a které je ohrožují, učit se pečovat o životní prostředí (ENV)

Činnosti - hry s lanem, výtvarné tvoření rybníka, řeky, potoka, cvičení paměti, činnosti s přírodninami a výtvarným materiálem, hmatové hry, hry s pravidly, jemná motorika, poslech hudby, práce s mapou, hry s geometrickými tvary, čísly a písmeny, rozhovor o životním prostředí, vycházka, pozorování přírody, řešení labyrintů, grafomotorické cvičení, skládání z papíru dle instrukcí, spolupráce mezi dětmi, stříhání, kreslení, lepení

Využití: Využití lana nejen jako tělocvičného nářadí, ale i k vytvoření představ o biotypech - rybník, potok, řeka. Rozvíjení ekologického cítění dětí. Náměty na hry rozvíjející dovednosti dětí poznávací a interpersonální.

Směřujeme ke kompetencím - rozlišovat, co prospívá a co škodí zdraví, mít povědomí, kde v případě nebezpečí hledat pomoc (BIO), sluchově rozlišit počáteční písmeno, poznávat písmena a číslice, vědomě užívat všech smyslů, popsat a pojmenovat to, čím je obklopeno, postupovat podle pokynů, orientovat se v počtu, porovnávat více - méně, zorganizovat hru, procvičovat paměť (PSY), komunikovat s ostatními, spolupracovat, dodržovat pravidla, nabízet pomoc (INT), chovat se s ohledem na druhé, respektovat rozdílné schopnosti a dovednosti, zachycovat skutečnosti ze svého okolí (SOC), uvědomovat si nebezpečí, získávat elementární poznatky o okolním světě, vnímat, že svět má svůj řád, rozlišovat aktivity, které podporují zdravé životní prostředí a které je ohrožují, učit se pečovat o životní prostředí (ENV)

Činnosti - hry s lanem, výtvarné tvoření rybníka, řeky, potoka, cvičení paměti, činnosti s přírodninami a výtvarným materiálem, hmatové hry, hry s pravidly, jemná motorika, poslech hudby, práce s mapou, hry s geometrickými tvary, čísly a písmeny, rozhovor o životním prostředí, vycházka, pozorování přírody, řešení labyrintů, grafomotorické cvičení, skládání z papíru dle instrukcí, spolupráce mezi dětmi, stříhání, kreslení, lepení

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
S čím potřebujete pomoci?
Grafomotorika
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Burešová Květoslava