Poruchy pozornosti u dítěte v předškolním vzdělávání a možnosti zvládání poruch

VZD00119
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21687/2020-4-500
Zaměření kurzu (kategorie)
Poruchy a spec. vzděl. potřeby
Hodinová dotace kurzu
10
Vhodné i pro šablony
ANO

Na semináři Vám objasníme příčiny a následky nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity u dětí v předškolním zařízení.

Poruchy souhrnně označované jako ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) či ADD (Attention Deficit Disorder) se projevují neschopností udržet pozornost při řízených činnostech, při dokončování úkolů a zapomnětlivostí v každodenních činnostech.

Cílem semináře je poskytnout Vám důležité informace týkající se poruch pozornosti u dětí v mateřské škole. Jsou probrány všechny základní pojmy a průběh diagnostiky.

Stručný obsah:

 • Základní terminologie
 • Vývojová diagnostika
 • Diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče
 • Optimální strategie ve výuce u dětí před nástupem do školy
 • Možnosti spolupráce výchovných poradců a školních psychologů na základě doporučení pedagogicko-psychologickými poradnami
 • Výchovné vedení v rodině a vyvození pedagogicko-diagnostických postupů
 • Význam pravidelných konzultací rodičů s učiteli
 • Rozbor příkladů z praxe
 • Optimální možnosti pomoci
 • Diskuse

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Na semináři Vám objasníme příčiny a následky nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity u dětí v předškolním zařízení.

Poruchy souhrnně označované jako ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) či ADD (Attention Deficit Disorder) se projevují neschopností udržet pozornost při řízených činnostech, při dokončování úkolů a zapomnětlivostí v každodenních činnostech.

Cílem semináře je poskytnout Vám důležité informace týkající se poruch pozornosti u dětí v mateřské škole. Jsou probrány všechny základní pojmy a průběh diagnostiky.

Stručný obsah:

 • Základní terminologie
 • Vývojová diagnostika
 • Diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče
 • Optimální strategie ve výuce u dětí před nástupem do školy
 • Možnosti spolupráce výchovných poradců a školních psychologů na základě doporučení pedagogicko-psychologickými poradnami
 • Výchovné vedení v rodině a vyvození pedagogicko-diagnostických postupů
 • Význam pravidelných konzultací rodičů s učiteli
 • Rozbor příkladů z praxe
 • Optimální možnosti pomoci
 • Diskuse

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.