Poruchy pozornosti a SPUCH

VZD00331
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21687/2020-4-500MSMT-15159/2022-5-499
Zaměření kurzu (kategorie)
Poruchy a spec. vzděl. potřeby
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Seminář je zaměřen na specifika pedagogické práce s impulzívními, hyperaktivními žáky s  deficitem pozornosti. Pozornost  je věnována nejen podstatě poruchy a principům přístupu k žákům s tímto  
znevýhodněním, ale také struktuře systematické péče včetně reedukace,  kompetencím a povinnostem učitelů i odborníků z poradenské oblasti, zásadám  spolupráce školy s rodinou dítěte. Učitelé se seznámí s možnými a optimálními  výchovně vzdělávacími strategiemi a naučí se vyhodnocovat efektivitu  pedagogicko-diagnostických postupů.Program je strukturován do teoretické   části doplněné praktickými ukázkami řešení konkrétních situací. Seznámíte  s možnými a optimálními výchovně vzdělávacími strategiemi a naučíte se  vyhodnocovat efektivitu pedagogicko-diagnostických postupů. Přiblížíme Vám  podstatu znevýhodnění hyperaktivních žáků s poruchou pozornosti, možné projevy  jejich chování a zkušenosti a náměty vycházející z dobré praxe pedagogické  podpory.

Obsah – témata: 

 • základní charakteristika hyperaktivity s poruchou pozornosti
 • odborná terminologie
 • vývojová diagnostika
 • vliv na chování a rozhodovací procesy
 • analýza doporučení z PPP a plánování stupňů podpůrných opatření v ZŠ a v rodině
 • diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče
 • formy a metody systematické práce, spolupráce v rámci školy – možnosti spolupráce školního poradenského pracoviště s pedagogy na základě doporučení PPP
 • optimální výchovně vzdělávací strategie, které navazují na péči v předškolním věku
 • význam nekonfliktního prostředí, motivace, ukotvování a síťování poznatků
 • význam kvalitního režimu dne, vyváženého střídání aktivit
 • spolupráce s rodinou – význam pravidelných konzultací s rodiči
 • sledování a vyhodnocení efektivity pedagogicko-diagnostických postupů
 • rozbor příkladů z praxe
 • diskuze

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Seminář je zaměřen na specifika pedagogické práce s impulzívními, hyperaktivními žáky s  deficitem pozornosti. Pozornost  je věnována nejen podstatě poruchy a principům přístupu k žákům s tímto  
znevýhodněním, ale také struktuře systematické péče včetně reedukace,  kompetencím a povinnostem učitelů i odborníků z poradenské oblasti, zásadám  spolupráce školy s rodinou dítěte. Učitelé se seznámí s možnými a optimálními  výchovně vzdělávacími strategiemi a naučí se vyhodnocovat efektivitu  pedagogicko-diagnostických postupů.Program je strukturován do teoretické   části doplněné praktickými ukázkami řešení konkrétních situací. Seznámíte  s možnými a optimálními výchovně vzdělávacími strategiemi a naučíte se  vyhodnocovat efektivitu pedagogicko-diagnostických postupů. Přiblížíme Vám  podstatu znevýhodnění hyperaktivních žáků s poruchou pozornosti, možné projevy  jejich chování a zkušenosti a náměty vycházející z dobré praxe pedagogické  podpory.

Obsah – témata: 

 • základní charakteristika hyperaktivity s poruchou pozornosti
 • odborná terminologie
 • vývojová diagnostika
 • vliv na chování a rozhodovací procesy
 • analýza doporučení z PPP a plánování stupňů podpůrných opatření v ZŠ a v rodině
 • diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče
 • formy a metody systematické práce, spolupráce v rámci školy – možnosti spolupráce školního poradenského pracoviště s pedagogy na základě doporučení PPP
 • optimální výchovně vzdělávací strategie, které navazují na péči v předškolním věku
 • význam nekonfliktního prostředí, motivace, ukotvování a síťování poznatků
 • význam kvalitního režimu dne, vyváženého střídání aktivit
 • spolupráce s rodinou – význam pravidelných konzultací s rodiči
 • sledování a vyhodnocení efektivity pedagogicko-diagnostických postupů
 • rozbor příkladů z praxe
 • diskuze

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.