Poruchy pozornosti a SPU - jejich náprava

VZD00333
Cílová skupina
ZŠ 1. stupeňZŠ 2. stupeň
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21687/2020-4-500
Zaměření kurzu (kategorie)
Poruchy a spec. vzděl. potřeby
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
Na tomto webinářik se seznámíte se základní terminologií týkající se  specifických vývojových poruch učení (SPU) a s jejích příčinami. Představí  nejčastěji se vyskytující i méně časté poruchy učení (SPU) a také formy  zajištění speciální péče. Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v  oblasti pedagogické diagnostiky, které budete moci zařadit do své praxe. 

Seznámíte se s možnostmi práce s dětmi, s možnostmi včasné diagnostiky a  aplikace do výuky. Cílem vzdělávacího programu je prohloubit Vám speciálně pedagogické znalosti o problematice SPU a možnostech jejích diagnostiky tak, aby jste byli schopni  přizpůsobit výuku potřebám dětí a žáků se SPU. Zorientujete se v problematice SPU. Stručně se seznámíte s jednotlivými etapami vývoje dítěte. 

Bude Vám nastíněn význam jednotlivých schopností a dovedností v percetčních  a kognitivních  oblastech pro rozvoj klíčových kompetencí jedince v souvislosti se zvládnutím  předškolního vzdělávání a nástupu do ZŠ a následnou školní úspěšností.


Obsah semináře – témata
 • včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem  a  s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat
 • základní pojmy a teoretické vědomosti o problematice specifických oruch učení a  chování
 • diagnostika SPU, kritéria pro diagnostiku SPU
 • specifické  poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specific-kými  poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti - objasnění symptomatologie  těchto poruch
 • reedukace, metody práce u žáků se SPU - informace o  možnostech a metodách nápravné práce
 • prevence vzniku poruch učení u  dětí a žáků s SPU, PO, práce s Doporučením PPP, tvor-ba IVP (PLPP)
 • •spolupráce rodiny
 • diskuse a rozbor příkladů z praxe

Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Na tomto webinářik se seznámíte se základní terminologií týkající se  specifických vývojových poruch učení (SPU) a s jejích příčinami. Představí  nejčastěji se vyskytující i méně časté poruchy učení (SPU) a také formy  zajištění speciální péče. Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v  oblasti pedagogické diagnostiky, které budete moci zařadit do své praxe. 

Seznámíte se s možnostmi práce s dětmi, s možnostmi včasné diagnostiky a  aplikace do výuky. Cílem vzdělávacího programu je prohloubit Vám speciálně pedagogické znalosti o problematice SPU a možnostech jejích diagnostiky tak, aby jste byli schopni  přizpůsobit výuku potřebám dětí a žáků se SPU. Zorientujete se v problematice SPU. Stručně se seznámíte s jednotlivými etapami vývoje dítěte. 

Bude Vám nastíněn význam jednotlivých schopností a dovedností v percetčních  a kognitivních  oblastech pro rozvoj klíčových kompetencí jedince v souvislosti se zvládnutím  předškolního vzdělávání a nástupu do ZŠ a následnou školní úspěšností.


Obsah semináře – témata
 • včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem  a  s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat
 • základní pojmy a teoretické vědomosti o problematice specifických oruch učení a  chování
 • diagnostika SPU, kritéria pro diagnostiku SPU
 • specifické  poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specific-kými  poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti - objasnění symptomatologie  těchto poruch
 • reedukace, metody práce u žáků se SPU - informace o  možnostech a metodách nápravné práce
 • prevence vzniku poruch učení u  dětí a žáků s SPU, PO, práce s Doporučením PPP, tvor-ba IVP (PLPP)
 • •spolupráce rodiny
 • diskuse a rozbor příkladů z praxe

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Cílová skupina
, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň
Termín kurzu
21.10.2022 - 21.10.2022
Město konání
Praha
Poznámka k termínu
21. 10. 2022 (9.00 - 15.30 hodin)
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
1 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Cílová skupina
, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň
Termín kurzu
04.11.2022 - 04.11.2022
Město konání
Brno
Poznámka k termínu
4. 11. 2022 (9.00 - 15.30 hodin)
Adresa místa konání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO
1 990 Kč / osobu
Vyberte počet osob
Kdo bude lektorem kurzů?

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.