Poraďme si s GDPR I

VZD00222
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21687/2020-4-500
Zaměření kurzu (kategorie)
Řízení školy a managementLegislativa
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Umíme si poradit s ochranou osobních údajů (GDPR) ve škole?

Díky tomuto semináři budete mít možnost posoudit nastavení vnitřních pravidel a parametrů (organizační řád, pracovní řád, pověřenec, e-safety ve školních sítích) a můžete je změnit na základě sdílení příkladů dobré praxe.

Dílčí témata:

 • Zákon č. 110/2019 Sb. a nařízení GDPR – zákonná úprava a skutečné uplatnění zákona ve školských organizacích
 • Anketa ke stávající praxi jednotlivých subjektů – analýza zjištění včetně rozboru zjištěných okolností
 • Správné řešení školských situací z pohledu osobních údajů nezletilých, zákonných zástupců, zaměstnanců i dodavatelů
 • Princip minimalizace (příklady chybných kroků) a anonymizace osobních údajů včetně registru smluv
 • Ochrana nezletilých a žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami z hlediska zpracování zvláštních osobních údajů
 • Zabezpečení školního prostředí z hlediska fyzické i virtuální bezpečnosti
 • Projekt eSafety Label a jeho vazba na ochranu osobních údajů
 • Analytické posouzení situace na školách jednotlivých účastníků s popisem chybných a správných řešení
 • Projekt eSafety Label a hodnoticí matrice pro zabezpečení virtuálního prostředí škol
 • GDPR a zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, dodavatelé
 • Státní registry a zásady práce s nimi, anonymizace
 • Zpracování osobních údajů v průběhu zápisů a dalších školních událostí

Přínosy semináře:

 • Budete umět vyhodnotit míru bezpečnostních rizik, zejména v online prostředí včetně možných důsledků pro vlastní organizaci (ransomware, spear phishing, porušení zákona apod.).
 • Získáte přehled o postupech a metodách ochrany osobních údajů podle zákona.
 • Objektivně posoudíte své postupy s doporučenými metodikami při anonymizaci osobních údajů, v práci s registry i v případě zpracování velkého množství nových údajů.
 • Spolu s ostatními účastníky budete sdílet příklady dobré praxe.

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Umíme si poradit s ochranou osobních údajů (GDPR) ve škole?

Díky tomuto semináři budete mít možnost posoudit nastavení vnitřních pravidel a parametrů (organizační řád, pracovní řád, pověřenec, e-safety ve školních sítích) a můžete je změnit na základě sdílení příkladů dobré praxe.

Dílčí témata:

 • Zákon č. 110/2019 Sb. a nařízení GDPR – zákonná úprava a skutečné uplatnění zákona ve školských organizacích
 • Anketa ke stávající praxi jednotlivých subjektů – analýza zjištění včetně rozboru zjištěných okolností
 • Správné řešení školských situací z pohledu osobních údajů nezletilých, zákonných zástupců, zaměstnanců i dodavatelů
 • Princip minimalizace (příklady chybných kroků) a anonymizace osobních údajů včetně registru smluv
 • Ochrana nezletilých a žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami z hlediska zpracování zvláštních osobních údajů
 • Zabezpečení školního prostředí z hlediska fyzické i virtuální bezpečnosti
 • Projekt eSafety Label a jeho vazba na ochranu osobních údajů
 • Analytické posouzení situace na školách jednotlivých účastníků s popisem chybných a správných řešení
 • Projekt eSafety Label a hodnoticí matrice pro zabezpečení virtuálního prostředí škol
 • GDPR a zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, dodavatelé
 • Státní registry a zásady práce s nimi, anonymizace
 • Zpracování osobních údajů v průběhu zápisů a dalších školních událostí

Přínosy semináře:

 • Budete umět vyhodnotit míru bezpečnostních rizik, zejména v online prostředí včetně možných důsledků pro vlastní organizaci (ransomware, spear phishing, porušení zákona apod.).
 • Získáte přehled o postupech a metodách ochrany osobních údajů podle zákona.
 • Objektivně posoudíte své postupy s doporučenými metodikami při anonymizaci osobních údajů, v práci s registry i v případě zpracování velkého množství nových údajů.
 • Spolu s ostatními účastníky budete sdílet příklady dobré praxe.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.