Polytechnické vzdělávání - všestranná příprava dítěte na vstup do ZŠ

VZD00117
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-28276/2021-5-845MSMT-21687/2020-4-500
Zaměření kurzu (kategorie)
Polytechnické vzdělávání
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

 Tento vzdělávací program zdůrazňuje potřebu oblasti polytechnického vzdělávání (PV) u dětí v předškolním věku a předpokládá aktivní zapojení účastníků.

Seznámíme vás s tématem polytechnické výchovy a vzdělávání v MŠ a možnostmi, jak prostřednictvím tohoto vzdělávání rozvíjet osobnost dětí a připravovat je na školní docházku. Poskytneme vám inspiraci vhodnou při tvorbě konkrétních předškolních aktivit v návaznosti na polytechnickou oblast.

Obsah semináře v bodech: 

 • Příprava dítěte na vstup do ZŠ 
 • Pojmy školní zralost a připravenost, oblasti školní zralosti a připravenosti (dělení dle Bednářové a Šmardové, 2010), tělesný vývoj, oblast kognitivních funkcí, pracovní předpoklady a návyky, emocionálně-sociální zralost (co by dítě v dané oblasti mělo zvládat)
 • Aktivita účastníků – praktický příklad – konstruování ze stavebnice LEGO
 • Téma „nutnosti“ přípravy dítěte na vstup do ZŠ a odkladů školní docházky 
 • Co vše polytechnická výchova zahrnuje? Čeho se týká? 
 • Aktivita účastníků – asociace k tématu, která bude zároveň sloužit k evaluaci a zhodnocení a srovnání v závěru semináře
 • PV a vzdělávání – definice, začlenění PV do přípravy dítěte na vstup do ZŠ
 • Problematika nízkého počtu studentů na odborných učilištích
 • Cíle PV v předškolním vzdělávání 
 • Inspirace a náměty, prostřednictvím nichž lze PV v MŠ realizovat 
 • Oblast environmentální 
 • recyklace, ochrana životního prostředí – pracovní listy, využití papírových ruliček – aktivita, pletení z papíru, netradiční využití ruliček od toaletního papíru – příklady; netradiční využití PET víček (aktivita – výroba „kartičky se zvířátky“) a PET lahví; ekohry a aktivity s environmentální tematikou – aktivita „Hra na slepičku a kohoutka“ 
 • Oblast výzkumu 
 • experimenty vhodné pro děti MŠ – ukázky, aktivity; science centra… 
 • Oblast vědy a techniky 
 • téma lidových řemesel a zvyků – kladný vztah k technice, průmyslu jako takovému, pomůcka – ukázka, aktivita; exkurze; výroba vánočních či velikonočních ozdob, zdobení vajíček různými technikami – aktivita; práce s materiálem – „dílničky“ – dřevo, kov, plechy, drátky, textil, šroubky – využitá nářadí; využívání ICT v předškolním vzdělávání, seznamování dětí se světem ICT, viz počítače, interaktivní tabule, tablety apod. 
 • Rozvoji polytechnických dovedností v oblasti alternativního vzdělávání odpovídá Montessori didaktický materiál a práce s ním – seznámení s Montessori didaktickými pomůckami vhodnými pro MŠ

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

 Tento vzdělávací program zdůrazňuje potřebu oblasti polytechnického vzdělávání (PV) u dětí v předškolním věku a předpokládá aktivní zapojení účastníků.

Seznámíme vás s tématem polytechnické výchovy a vzdělávání v MŠ a možnostmi, jak prostřednictvím tohoto vzdělávání rozvíjet osobnost dětí a připravovat je na školní docházku. Poskytneme vám inspiraci vhodnou při tvorbě konkrétních předškolních aktivit v návaznosti na polytechnickou oblast.

Obsah semináře v bodech: 

 • Příprava dítěte na vstup do ZŠ 
 • Pojmy školní zralost a připravenost, oblasti školní zralosti a připravenosti (dělení dle Bednářové a Šmardové, 2010), tělesný vývoj, oblast kognitivních funkcí, pracovní předpoklady a návyky, emocionálně-sociální zralost (co by dítě v dané oblasti mělo zvládat)
 • Aktivita účastníků – praktický příklad – konstruování ze stavebnice LEGO
 • Téma „nutnosti“ přípravy dítěte na vstup do ZŠ a odkladů školní docházky 
 • Co vše polytechnická výchova zahrnuje? Čeho se týká? 
 • Aktivita účastníků – asociace k tématu, která bude zároveň sloužit k evaluaci a zhodnocení a srovnání v závěru semináře
 • PV a vzdělávání – definice, začlenění PV do přípravy dítěte na vstup do ZŠ
 • Problematika nízkého počtu studentů na odborných učilištích
 • Cíle PV v předškolním vzdělávání 
 • Inspirace a náměty, prostřednictvím nichž lze PV v MŠ realizovat 
 • Oblast environmentální 
 • recyklace, ochrana životního prostředí – pracovní listy, využití papírových ruliček – aktivita, pletení z papíru, netradiční využití ruliček od toaletního papíru – příklady; netradiční využití PET víček (aktivita – výroba „kartičky se zvířátky“) a PET lahví; ekohry a aktivity s environmentální tematikou – aktivita „Hra na slepičku a kohoutka“ 
 • Oblast výzkumu 
 • experimenty vhodné pro děti MŠ – ukázky, aktivity; science centra… 
 • Oblast vědy a techniky 
 • téma lidových řemesel a zvyků – kladný vztah k technice, průmyslu jako takovému, pomůcka – ukázka, aktivita; exkurze; výroba vánočních či velikonočních ozdob, zdobení vajíček různými technikami – aktivita; práce s materiálem – „dílničky“ – dřevo, kov, plechy, drátky, textil, šroubky – využitá nářadí; využívání ICT v předškolním vzdělávání, seznamování dětí se světem ICT, viz počítače, interaktivní tabule, tablety apod. 
 • Rozvoji polytechnických dovedností v oblasti alternativního vzdělávání odpovídá Montessori didaktický materiál a práce s ním – seznámení s Montessori didaktickými pomůckami vhodnými pro MŠ

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.