POH-080.2 Manipulace s netradičním materiálem – orientace v prostoru

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03024
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
14 Kč
+ -
Záměr celku: Vzdělávací aktivita je zaměřená na nácvik a zdokonalování pohybové
zručnosti a rozvoj pohybových schopností při manipulaci s pěnovými míčky
a nafukovacími balónky. Pohybové činnosti a psychomotorická cvičení jsou
zaměřeny na rozvoj manipulační zručnosti při ovládání náčiní, dále na rozvoj
lokomočníchschopností (pohybovat sevprostorurůznými způsoby volněipo
vyznačenéčáře),narozvoj koordinačníchschopností,napodporudynamické
rovnováhy, na rozvoj schopnosti spolupracovat ve dvojici a ve skupině. Hry
poukazujínaúzképropojeníduševní stránkydítěteapohybovéstránkydítěte.

Činnosti: Pohybové činnosti; psychomotorické cvičení; zdravotní cvičení; dechové
cvičení; skupinové hry, hry ve dvojici.

Výstupy: Zvládnout manipulaci s náčiním; umět se orientovat v prostoru; zvládat
koordinaci těla přiměřeně věku; umět dodržovat pravidla; spolupracovat ve
dvojici, skupině
Záměr celku: Vzdělávací aktivita je zaměřená na nácvik a zdokonalování pohybové
zručnosti a rozvoj pohybových schopností při manipulaci s pěnovými míčky
a nafukovacími balónky. Pohybové činnosti a psychomotorická cvičení jsou
zaměřeny na rozvoj manipulační zručnosti při ovládání náčiní, dále na rozvoj
lokomočníchschopností (pohybovat sevprostorurůznými způsoby volněipo
vyznačenéčáře),narozvoj koordinačníchschopností,napodporudynamické
rovnováhy, na rozvoj schopnosti spolupracovat ve dvojici a ve skupině. Hry
poukazujínaúzképropojeníduševní stránkydítěteapohybovéstránkydítěte.

Činnosti: Pohybové činnosti; psychomotorické cvičení; zdravotní cvičení; dechové
cvičení; skupinové hry, hry ve dvojici.

Výstupy: Zvládnout manipulaci s náčiním; umět se orientovat v prostoru; zvládat
koordinaci těla přiměřeně věku; umět dodržovat pravidla; spolupracovat ve
dvojici, skupině
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Chocholáčková Jozefa