POH-077.2 Psychomotorické hry

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03021
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
14 Kč
+ -
Záměr celku: Vzdělávací aktivita, která poukazuje na úzké propojení duševní a pohybové
stránky dítěte, je zaměřená na nácvik a zdokonalování pohybových
dovedností a rozvoj pohybových schopností při manipulaci s netradičním
náčiním. Pohybové činnosti jsou zaměřené na rozvoj prostorové orientace,
hmatového, zrakového vnímání, na rozvoj interpersonálních vztahů.

Činnosti: Hry s netradiční pomůckou – novinami –, pohybové hry, dechová cvičení,
psychomotorické hry, relaxace.

Výstupy: Rozvíjet prostorovou orientaci a reakci; rozvíjet zrakové a hmatové vnímání;
učit se dodržovat pravidla v pohybových hrách; umět vnímat svoje tělo,
upevňovat sociální vztahy mezi dětmi; naučit se spolupracovat ve dvojicích,
ve skupině.
Záměr celku: Vzdělávací aktivita, která poukazuje na úzké propojení duševní a pohybové
stránky dítěte, je zaměřená na nácvik a zdokonalování pohybových
dovedností a rozvoj pohybových schopností při manipulaci s netradičním
náčiním. Pohybové činnosti jsou zaměřené na rozvoj prostorové orientace,
hmatového, zrakového vnímání, na rozvoj interpersonálních vztahů.

Činnosti: Hry s netradiční pomůckou – novinami –, pohybové hry, dechová cvičení,
psychomotorické hry, relaxace.

Výstupy: Rozvíjet prostorovou orientaci a reakci; rozvíjet zrakové a hmatové vnímání;
učit se dodržovat pravidla v pohybových hrách; umět vnímat svoje tělo,
upevňovat sociální vztahy mezi dětmi; naučit se spolupracovat ve dvojicích,
ve skupině.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Chocholáčková Jozefa