POH-073.2 Muzikanti

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03017
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
14 Kč
+ -
Záměrcelku: Námětlzezařaditdotýdenníchtémat či integrovanýchblokůvobdobí karnevalů
nebo kdykoli, kdy chceme děti seznámit s druhy hudebních žánrů, nástrojů,
tanců apod. Uvedené aktivity jsou zaměřeny na rozvoj pohybových
schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky,
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí, prevenci posturálních vad
a svalových dysbalancí u dětí předškolního věku. Nabídka činností
obsahuje kompletní tělovýchovnou chvilku uplatnitelnou v pohybové
výchově předškoláků, jejíž součástí jsou i zdravotní cvičení.

Činnosti: Lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti, hudebně-pohybové aktivity
a nácvik tance, pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxace.

Výstupy: Rozvoj koordinace pohybů, naučit se vnímat rytmus a tempo, sladit pohyb
s rytmem, rozvoj pohyblivosti páteře, napodobit jednoduchý pohyb podle
vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu.
Záměrcelku: Námětlzezařaditdotýdenníchtémat či integrovanýchblokůvobdobí karnevalů
nebo kdykoli, kdy chceme děti seznámit s druhy hudebních žánrů, nástrojů,
tanců apod. Uvedené aktivity jsou zaměřeny na rozvoj pohybových
schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky,
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí, prevenci posturálních vad
a svalových dysbalancí u dětí předškolního věku. Nabídka činností
obsahuje kompletní tělovýchovnou chvilku uplatnitelnou v pohybové
výchově předškoláků, jejíž součástí jsou i zdravotní cvičení.

Činnosti: Lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti, hudebně-pohybové aktivity
a nácvik tance, pohybové hry, zdravotní cvičení, relaxace.

Výstupy: Rozvoj koordinace pohybů, naučit se vnímat rytmus a tempo, sladit pohyb
s rytmem, rozvoj pohyblivosti páteře, napodobit jednoduchý pohyb podle
vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Břoušková Jana