POH-072.3 Draci

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03016
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
21 Kč
+ -
Záměr celku: Pohybovou chvilku je možné zařadit do podzimních témat, při nichž se děti
setkávají s pouštěním papírových draků během větrného počasí, ale i témat,
která dětem přibližují nejrůznější pohádky, v nichž se objevuje drak.
Uvedené aktivity jsou zaměřeny na rozvoj pohybových schopností
a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, využití
sportovního náčiní, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí,
prevenci posturálních vad a svalových dysbalancí u dětí předškolního věku.
Nabídka činností obsahuje kompletní tělovýchovnou chvilku uplatnitelnou
v pohybové výchově předškoláků, jejíž součástí jsou i zdravotní cvičení.

Činnosti: Lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti, hudebně-pohybové aktivity,
pohybové hry, hry se sportovními doplňky a sportovním náčiním, zdravotní
cvičení a relaxace.

Výstupy: Rozvoj dovednosti manipulace se švihadlem, pohybovat se ve skupině,
zvládnout základní pohybové dovednosti, zachovávat správné držení těla,
napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu.
Záměr celku: Pohybovou chvilku je možné zařadit do podzimních témat, při nichž se děti
setkávají s pouštěním papírových draků během větrného počasí, ale i témat,
která dětem přibližují nejrůznější pohádky, v nichž se objevuje drak.
Uvedené aktivity jsou zaměřeny na rozvoj pohybových schopností
a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, využití
sportovního náčiní, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí,
prevenci posturálních vad a svalových dysbalancí u dětí předškolního věku.
Nabídka činností obsahuje kompletní tělovýchovnou chvilku uplatnitelnou
v pohybové výchově předškoláků, jejíž součástí jsou i zdravotní cvičení.

Činnosti: Lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti, hudebně-pohybové aktivity,
pohybové hry, hry se sportovními doplňky a sportovním náčiním, zdravotní
cvičení a relaxace.

Výstupy: Rozvoj dovednosti manipulace se švihadlem, pohybovat se ve skupině,
zvládnout základní pohybové dovednosti, zachovávat správné držení těla,
napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Břoušková Jana