POH-071.3 Červík Pepík

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03015
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
21 Kč
+ -
Záměr celku: Pohybovouchvilkučervík Pepík můžemezařaditběhem celéhorokudotémat
přibližujících dětem život hmyzu a ostatních zvířat, poznávání plodů stromů
apod.
Uvedené aktivity jsou zaměřeny na rozvoj pohybových schopností
a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání
pohybového aparátu a tělesných funkcí, prevenci posturálních vad
a svalových dysbalancí u dětí předškolního věku. Nabídka činností
obsahuje kompletní tělovýchovnou chvilku uplatnitelnou v pohybové
výchově předškoláků, jejíž součástí jsou i zdravotní cvičení.

Činnosti: Lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti; hry se sportovním náčiním;
pohybové hry; zdravotní cvičení; relaxace.

Výstupy: Rozvoj koordinace pohybů těla; zvládnout základní pohybové dovednosti;
pohybovat se ve skupině; zachovávat správné držení těla; napodobit
jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit je podle pokynu.
Záměr celku: Pohybovouchvilkučervík Pepík můžemezařaditběhem celéhorokudotémat
přibližujících dětem život hmyzu a ostatních zvířat, poznávání plodů stromů
apod.
Uvedené aktivity jsou zaměřeny na rozvoj pohybových schopností
a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání
pohybového aparátu a tělesných funkcí, prevenci posturálních vad
a svalových dysbalancí u dětí předškolního věku. Nabídka činností
obsahuje kompletní tělovýchovnou chvilku uplatnitelnou v pohybové
výchově předškoláků, jejíž součástí jsou i zdravotní cvičení.

Činnosti: Lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti; hry se sportovním náčiním;
pohybové hry; zdravotní cvičení; relaxace.

Výstupy: Rozvoj koordinace pohybů těla; zvládnout základní pohybové dovednosti;
pohybovat se ve skupině; zachovávat správné držení těla; napodobit
jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit je podle pokynu.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Břoušková Jana