POH-069.2 Cvičíme s PET lahvemi

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03013
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
14 Kč
+ -
Záměr celku: Vzdělávací aktivita je zaměřená na nácvik a zdokonalování pohybových
schopností a rozvoj pohybových schopností při manipulaci s netradičním
náčiním.

Činnosti: Vázanáchůzev kruhu, vázanáchůzevprostoru, cvičeníprostorové orientace,
pohybové hry s pravidly; rytmicko-melodická improvizace, kontaktní hry;
rozvoj motoriky těla, pohybové činnosti; orientace v prostoru s vyhýbáním;
manipulace s předměty, hry s PETlahvemi.

Výstupy: Dodržovat předem stanovená pravidla, spolupracovat; koordinovat pohyb,
rozvoj pohybových dovedností; napodobit pohyb dle vzoru, soustředit se na
činnost, rozvíjet koordinaci pohybu, užívat různé netradiční náčiní; orientovat
se v prostoru, zvládat chůzi a běh s vyhýbáním; rozvíjet hrubou a jemnou
motoriku.
Záměr celku: Vzdělávací aktivita je zaměřená na nácvik a zdokonalování pohybových
schopností a rozvoj pohybových schopností při manipulaci s netradičním
náčiním.

Činnosti: Vázanáchůzev kruhu, vázanáchůzevprostoru, cvičeníprostorové orientace,
pohybové hry s pravidly; rytmicko-melodická improvizace, kontaktní hry;
rozvoj motoriky těla, pohybové činnosti; orientace v prostoru s vyhýbáním;
manipulace s předměty, hry s PETlahvemi.

Výstupy: Dodržovat předem stanovená pravidla, spolupracovat; koordinovat pohyb,
rozvoj pohybových dovedností; napodobit pohyb dle vzoru, soustředit se na
činnost, rozvíjet koordinaci pohybu, užívat různé netradiční náčiní; orientovat
se v prostoru, zvládat chůzi a běh s vyhýbáním; rozvíjet hrubou a jemnou
motoriku.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Chocholáčková Jozefa