POH-048.3 Grafomotorika: Hra na muzikanty 2. část

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF02411
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
21 Kč
+ -

Záměr celku: Příspěvek navazuje na text Grafomotorika: Hra na muzikanty (1. část), kde jsou zařazené edukační aktivity zaměřené na rozvíjení grafických vzorů od bodu přes vertikální, horizontální linie, křížení linií k lomené linii. Ve druhé části najdete další edukační aktivity navazující a rozvíjející grafické vzory – krouživé pohyby, oblouky, vlnovky, kličky, osmičky a kombinace pohybů. I ve druhé části pokračujeme v motivaci hrou na muzikanty. Poskytuje množství vhodných námětů na grafomotorické cvičení ve třech oblastech: pohybová cvičení, sluchově-pohybová cvičení a sluchově-zraková cvičení.

V tomto příspěvku prezentujeme návrhy na grafomotorická cvičení od února do června. Toto rozdělení je orientační, každá učitelka vhodně upravuje náměty podle individuální vývojové úrovně dětí v psychomotorické oblasti.

Činnosti: Pohybové aktivity, sluchově-pohybové cvičení, zrakové cvičení, grafomotorické cviky.

Výstupy: Aktivně naslouchat, používat nová slova, používat rytmické nástroje, koordinovat pohyb s hudbou a rytmem, napodobit pohyb dle vzoru, soustředit se na činnost, orientovat se v prostoru a ploše, ovládat špetkovitý úchop, tempo, prohloubit grafické činnosti dětí, prožívat radost z poznaného, rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, rozvíjet koordinaci oka a ruky, rozvíjet koordinaci pohybu, rozvíjet sluchové vnímání, rozvíjet soustředění a pozornost dítěte, sledovat očima zleva doprava, správně vyslovovat, umět napodobit pohyb podle vzoru, zacházet s jednoduchým hudebním nástrojem, zrakově rozlišovat specifické znaky, zvládat orientaci na ploše.

Záměr celku: Příspěvek navazuje na text Grafomotorika: Hra na muzikanty (1. část), kde jsou zařazené edukační aktivity zaměřené na rozvíjení grafických vzorů od bodu přes vertikální, horizontální linie, křížení linií k lomené linii. Ve druhé části najdete další edukační aktivity navazující a rozvíjející grafické vzory – krouživé pohyby, oblouky, vlnovky, kličky, osmičky a kombinace pohybů. I ve druhé části pokračujeme v motivaci hrou na muzikanty. Poskytuje množství vhodných námětů na grafomotorické cvičení ve třech oblastech: pohybová cvičení, sluchově-pohybová cvičení a sluchově-zraková cvičení.

V tomto příspěvku prezentujeme návrhy na grafomotorická cvičení od února do června. Toto rozdělení je orientační, každá učitelka vhodně upravuje náměty podle individuální vývojové úrovně dětí v psychomotorické oblasti.

Činnosti: Pohybové aktivity, sluchově-pohybové cvičení, zrakové cvičení, grafomotorické cviky.

Výstupy: Aktivně naslouchat, používat nová slova, používat rytmické nástroje, koordinovat pohyb s hudbou a rytmem, napodobit pohyb dle vzoru, soustředit se na činnost, orientovat se v prostoru a ploše, ovládat špetkovitý úchop, tempo, prohloubit grafické činnosti dětí, prožívat radost z poznaného, rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, rozvíjet koordinaci oka a ruky, rozvíjet koordinaci pohybu, rozvíjet sluchové vnímání, rozvíjet soustředění a pozornost dítěte, sledovat očima zleva doprava, správně vyslovovat, umět napodobit pohyb podle vzoru, zacházet s jednoduchým hudebním nástrojem, zrakově rozlišovat specifické znaky, zvládat orientaci na ploše.

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
S čím potřebujete pomoci?
Grafomotorika
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Valachová Daniela