Podpůrná opatření ve vzdělávání dítěte a žáka s PAS

VZD00334
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-21687/2020-4-500MSMT-15159/2022-5-499
Zaměření kurzu (kategorie)
Inkluze
Hodinová dotace kurzu
8
Vhodné i pro šablony
ANO

Tematicky bude vzdělávání zaměřeno na získání základních informací o symptomatice poruch autistického spektra (PAS), o diagnózách, o chování dětí a žáků s PAS. Budete seznámeni s diagnostickými postupy a metodami posuzování autistického chování.

Budou Vám představeny specifické metody a postupy využívané při vzdělávání těchto dětí a žáků. V rámci semináře budou řešeny možnosti zařazení a vzdělávání dětí a žáků s PAS do škol a tříd dle §16 (9) i do hlavního vzdělávacího proudu, možnosti realizace podpůrných opatření při jejich vzdělávání, problémové situace a eliminace negativních dopadů inkluzivního i speciálního vzdělávání. Podstatná část bude věnována ukázkám pomůcek, včetně jejich užití při vzdělávání dětí a žáků s PAS a seznámení s metodickými materiály využívanými pedagogy při vzdělávání těchto dětí a žáků.

V praktické části budete seznámeni s postupy a metodami při práci s dětmi a žáky s PAS, budou uvedeny konkrétní příklady jejich aplikace do vzdělávání. V rámci praktické části budou představeny základní postupy při práci s motivací, systém žetonového hospodářství a pozitivního odměňování. Na základě poznatků získaných v teoretické části budete schopni na základě zadaných úkolů vytvářet motivační systém pro konkrétní děti a žáky. V neposlední řadě proběhne seznámení se základními postupy při výrobě pomůcek s uplatněním principu individualizace. Výroba pomůcek se bude primárně zaměřovat na nácvik funkční komunikace a sociálního chování. Naučíte se tak s pomůckami pracovat a aplikovat je do vzdělávání.


Obsah vzdělávacího programu:

Přednáška – 5 hodin

 • Úvod do problematiky
 • Triáda postižení – kvalitativní   narušení v oblasti sociálního chování, komunikace a představivosti, Specifika přístupu – uplatňování metodiky strukturovaného učení, zvláštnosti chování, odlišnosti v komunikaci, v přijímání a vyhodnocování informací
 • Příprava pedagogů na práci s dětmi a žáky s PAS
 • Formální stránka společného vzdělávání, případně zařazení do třídy či školy dle § 16 (9), kritéria pro výběr asistenta pedagoga
 • Zásady týmové spolupráce pedagogických pracovníků ve třídě
 • Konzultace s pracovníky školského poradenského zařízení
 • Spolupráce s rodinou
 • Jednotlivé dílčí metody a postupy při vzdělávání dítěte a žáka s PAS (úprava prostředí, motivační systém, vizuální podpora, nácviky komunikačních a sociálních dovedností)

Workshop – 3 hodiny

 • Metodika strukturovaného učení - modelové kazuistiky
 • Příklady společného vzdělávání i vzdělávání ve třídě či škole dle § 16(9) v mateřské škole
 • Nácviky komunikace a sociálního chování, nácviky společných aktivit a zapojení do kolektivu dětí a žáků, ukázky využívaných pomůcek a dalších výukových  prostředků
 • Instruktážní videoukázky s příklady vzdělávání dětí v předškolním zařízení a žáků s PAS v ZŠ, jejich rozbor a aplikace poznatků do praxe
 • Práce ve skupinách – modelové vytvoření podpůrných opatření dle ukázky z vyšetření, úprava prostředí, vizuální podpora.
   

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Tematicky bude vzdělávání zaměřeno na získání základních informací o symptomatice poruch autistického spektra (PAS), o diagnózách, o chování dětí a žáků s PAS. Budete seznámeni s diagnostickými postupy a metodami posuzování autistického chování.

Budou Vám představeny specifické metody a postupy využívané při vzdělávání těchto dětí a žáků. V rámci semináře budou řešeny možnosti zařazení a vzdělávání dětí a žáků s PAS do škol a tříd dle §16 (9) i do hlavního vzdělávacího proudu, možnosti realizace podpůrných opatření při jejich vzdělávání, problémové situace a eliminace negativních dopadů inkluzivního i speciálního vzdělávání. Podstatná část bude věnována ukázkám pomůcek, včetně jejich užití při vzdělávání dětí a žáků s PAS a seznámení s metodickými materiály využívanými pedagogy při vzdělávání těchto dětí a žáků.

V praktické části budete seznámeni s postupy a metodami při práci s dětmi a žáky s PAS, budou uvedeny konkrétní příklady jejich aplikace do vzdělávání. V rámci praktické části budou představeny základní postupy při práci s motivací, systém žetonového hospodářství a pozitivního odměňování. Na základě poznatků získaných v teoretické části budete schopni na základě zadaných úkolů vytvářet motivační systém pro konkrétní děti a žáky. V neposlední řadě proběhne seznámení se základními postupy při výrobě pomůcek s uplatněním principu individualizace. Výroba pomůcek se bude primárně zaměřovat na nácvik funkční komunikace a sociálního chování. Naučíte se tak s pomůckami pracovat a aplikovat je do vzdělávání.


Obsah vzdělávacího programu:

Přednáška – 5 hodin

 • Úvod do problematiky
 • Triáda postižení – kvalitativní   narušení v oblasti sociálního chování, komunikace a představivosti, Specifika přístupu – uplatňování metodiky strukturovaného učení, zvláštnosti chování, odlišnosti v komunikaci, v přijímání a vyhodnocování informací
 • Příprava pedagogů na práci s dětmi a žáky s PAS
 • Formální stránka společného vzdělávání, případně zařazení do třídy či školy dle § 16 (9), kritéria pro výběr asistenta pedagoga
 • Zásady týmové spolupráce pedagogických pracovníků ve třídě
 • Konzultace s pracovníky školského poradenského zařízení
 • Spolupráce s rodinou
 • Jednotlivé dílčí metody a postupy při vzdělávání dítěte a žáka s PAS (úprava prostředí, motivační systém, vizuální podpora, nácviky komunikačních a sociálních dovedností)

Workshop – 3 hodiny

 • Metodika strukturovaného učení - modelové kazuistiky
 • Příklady společného vzdělávání i vzdělávání ve třídě či škole dle § 16(9) v mateřské škole
 • Nácviky komunikace a sociálního chování, nácviky společných aktivit a zapojení do kolektivu dětí a žáků, ukázky využívaných pomůcek a dalších výukových  prostředků
 • Instruktážní videoukázky s příklady vzdělávání dětí v předškolním zařízení a žáků s PAS v ZŠ, jejich rozbor a aplikace poznatků do praxe
 • Práce ve skupinách – modelové vytvoření podpůrných opatření dle ukázky z vyšetření, úprava prostředí, vizuální podpora.
   

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.