VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

Počítám, počítáš, počítáme

Kód: VZD01866
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
1 990 Kč
+ -

„Matematika je jediný skutečně zaručený způsob, jak se zbláznit.“
- Albert Einstein


Pod toto tvrzeni by se bohužel podepsal nejeden žák i rodič. Ale bez matematiky to prostě nejde. Jak výuku matematiky zbavit stresu? Jak do ní děti „vtáhnout“?

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás prožitkový seminář s praktickou dílnou, kde se naučíte, jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a maximálně zapojit žáky do výuky v hodinách matematiky na 1. stupni základní školy.
Představíme Vám moderní formy a metody výuky, které podporují rozvoj matematické a finanční gramotnosti, které se osvědčily v praxi. 
Seznámíte se s činnostmi, které aktivizují koncentraci a pozornost žáků a činnostmi relaxačními.
Naučíte se spolu se žáky vytvářet řadu vhodných pomůcek k výuce a využívat efektivní metody a formy práce.
Získáte pestrý zásobník praxí osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny a odpovědi na otázky, jak udělat výuku pestřejší, hravější a zajímavější pro děti i učitele.
Všechny nové postupy si aktivně vyzkoušíte pod vedením zkušených lektorů.

Cíl kurzu

Zlepšit kompetence pedagogů k pestré a zajímavé výuce, ke zvládnutí motivačních a aktivizačních technik podle podmínek školy a k samostatnému rozvíjení moderních výukových postupů a činností. Dále pak zdokonalit schopnosti pedagogů vytvářet u dětí pozitivní vztah k učení a zlepšit efektivitu výuky, aby žáci snadněji dosahovali očekávaných výstupů a mohli podat maximální výkon.

Obsah kurzu v bodech:

 • teoretický vstup – co je to matematická gramotnost, očekávané výsledky učení v uzlových bodech, hodnocení, Strom poznání = nestresující zkoušení;
 • aktivizační metody – Čtenářský žolík (vylepšení známky v matematice - propojení se čtenářskou gramotností), Nakresli jedním tahem,  hra ,,A dost", Jazykové pohádky v matematice, způsoby propojení matematiky s ostatními předměty, Šifrovaná abeceda, Matematický rybolov, Matematická  hymna (propojení s ČJ a HV), Matematické hodiny, Přebíjená, Stavíme dálnici, Kolik nohou dohromady mají?, Na vysílač a přijímač, Brčka (geometrie v praxi), Matematická střelba, Na piráty, Domečky, Zlomková abeceda, Přeskakovaná, Superčlověče = procvičování základních matematických operací formou hry, Matematická Pravda a lež, Na dupanou, Na ťukanou;
 • relaxační metody – mozková gymnastika, Hop-he (psychologická aktivita na snížení stresového napětí ve výuce, Rys ostrovid (relaxačně-aktivizační hra), Reakce na signál, Tyč, Bambule, Náladovník.
 • kooperace v matematice – matematická Běhavka (propojení matematiky s ostatními předměty), činnostní učení.
 • matematické dílny – praktické činnosti – Praktická matematika, Kouzlíme (činnosti v geometrii), BiLiONS, Přesuň zápalky – argumentace a zdůvodnění, Dvakrát střih a dost;
 • metody kooperativního učení;
 • sebereflexe.

„Matematika je jediný skutečně zaručený způsob, jak se zbláznit.“
- Albert Einstein


Pod toto tvrzeni by se bohužel podepsal nejeden žák i rodič. Ale bez matematiky to prostě nejde. Jak výuku matematiky zbavit stresu? Jak do ní děti „vtáhnout“?

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás prožitkový seminář s praktickou dílnou, kde se naučíte, jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a maximálně zapojit žáky do výuky v hodinách matematiky na 1. stupni základní školy.
Představíme Vám moderní formy a metody výuky, které podporují rozvoj matematické a finanční gramotnosti, které se osvědčily v praxi. 
Seznámíte se s činnostmi, které aktivizují koncentraci a pozornost žáků a činnostmi relaxačními.
Naučíte se spolu se žáky vytvářet řadu vhodných pomůcek k výuce a využívat efektivní metody a formy práce.
Získáte pestrý zásobník praxí osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny a odpovědi na otázky, jak udělat výuku pestřejší, hravější a zajímavější pro děti i učitele.
Všechny nové postupy si aktivně vyzkoušíte pod vedením zkušených lektorů.

Cíl kurzu

Zlepšit kompetence pedagogů k pestré a zajímavé výuce, ke zvládnutí motivačních a aktivizačních technik podle podmínek školy a k samostatnému rozvíjení moderních výukových postupů a činností. Dále pak zdokonalit schopnosti pedagogů vytvářet u dětí pozitivní vztah k učení a zlepšit efektivitu výuky, aby žáci snadněji dosahovali očekávaných výstupů a mohli podat maximální výkon.

Obsah kurzu v bodech:

 • teoretický vstup – co je to matematická gramotnost, očekávané výsledky učení v uzlových bodech, hodnocení, Strom poznání = nestresující zkoušení;
 • aktivizační metody – Čtenářský žolík (vylepšení známky v matematice - propojení se čtenářskou gramotností), Nakresli jedním tahem,  hra ,,A dost", Jazykové pohádky v matematice, způsoby propojení matematiky s ostatními předměty, Šifrovaná abeceda, Matematický rybolov, Matematická  hymna (propojení s ČJ a HV), Matematické hodiny, Přebíjená, Stavíme dálnici, Kolik nohou dohromady mají?, Na vysílač a přijímač, Brčka (geometrie v praxi), Matematická střelba, Na piráty, Domečky, Zlomková abeceda, Přeskakovaná, Superčlověče = procvičování základních matematických operací formou hry, Matematická Pravda a lež, Na dupanou, Na ťukanou;
 • relaxační metody – mozková gymnastika, Hop-he (psychologická aktivita na snížení stresového napětí ve výuce, Rys ostrovid (relaxačně-aktivizační hra), Reakce na signál, Tyč, Bambule, Náladovník.
 • kooperace v matematice – matematická Běhavka (propojení matematiky s ostatními předměty), činnostní učení.
 • matematické dílny – praktické činnosti – Praktická matematika, Kouzlíme (činnosti v geometrii), BiLiONS, Přesuň zápalky – argumentace a zdůvodnění, Dvakrát střih a dost;
 • metody kooperativního učení;
 • sebereflexe.
*
*
*