PKT-030.5 Technická tvořivost

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF03010
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
35 Kč
+ -
Záměr celku: Vzdělávací aktivity jsou zaměřené na utváření a rozvíjení zručnosti
a kognitivních způsobilostí spojených s konstruováním, na rozvoj
jednoduchých uživatelských zručností.

Činnosti: Manipulace s předměty, výtvarné tvoření z PET lahví; výtvarná
experimentální hra, vymýšlení zajímavých nápadů; výroba krmítka pro
ptáčky z PET lahví, výroba lustru z PET lahví; třídění materiálu dle
vlastností, zkoumání materiálů všemi smysly; kresby návrhů, diskuze,
prezentace svých nápadů, zjišťování vlastností a experimentování s PET
lahvemi, porovnávání předmětů – vyvozování vlastností PET lahví, využití
metody pokusu a omylu.

Výstupy: Dodržovat předem stanovená pravidla, spolupracovat, soustředit se na
činnost, aktivně naslouchat, domluvit se na společném řešení, kooperativní
činnost ve dvojicích a skupině, rozvíjet komunikační dovednosti, rozvíjet
souvislé vyjadřování; rozvíjení tvořivosti a fantazie při práci s odpadovým
materiálem, podporovat pracovní činnosti a tvořivost, přicházet s vlastními
nápady, přijímat názor druhého; rozvíjet koordinaci pohybu, postupovat
a učit se dle instrukcí; odhalovat podstatné znaky a vlastnosti předmětů,
zvládat třídění předmětů na základě společného znaku; rozvíjet jemnou
motoriku, koncentrovat pozornost myšlení a paměť.
Záměr celku: Vzdělávací aktivity jsou zaměřené na utváření a rozvíjení zručnosti
a kognitivních způsobilostí spojených s konstruováním, na rozvoj
jednoduchých uživatelských zručností.

Činnosti: Manipulace s předměty, výtvarné tvoření z PET lahví; výtvarná
experimentální hra, vymýšlení zajímavých nápadů; výroba krmítka pro
ptáčky z PET lahví, výroba lustru z PET lahví; třídění materiálu dle
vlastností, zkoumání materiálů všemi smysly; kresby návrhů, diskuze,
prezentace svých nápadů, zjišťování vlastností a experimentování s PET
lahvemi, porovnávání předmětů – vyvozování vlastností PET lahví, využití
metody pokusu a omylu.

Výstupy: Dodržovat předem stanovená pravidla, spolupracovat, soustředit se na
činnost, aktivně naslouchat, domluvit se na společném řešení, kooperativní
činnost ve dvojicích a skupině, rozvíjet komunikační dovednosti, rozvíjet
souvislé vyjadřování; rozvíjení tvořivosti a fantazie při práci s odpadovým
materiálem, podporovat pracovní činnosti a tvořivost, přicházet s vlastními
nápady, přijímat názor druhého; rozvíjet koordinaci pohybu, postupovat
a učit se dle instrukcí; odhalovat podstatné znaky a vlastnosti předmětů,
zvládat třídění předmětů na základě společného znaku; rozvíjet jemnou
motoriku, koncentrovat pozornost myšlení a paměť.
*
*
*
Určeno pro
Mateřská škola
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Autor
Chocholáčková Jozefa