PKT-014.2 Pohádkové postavy z PET lahví,papíru ...

Výrobce: INFRA, s.r.o.
Kód: INF01762
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
Dodací lhůta: Ihned
14 Kč
+ -

Využití: Metoda je vhodná pro práci s pohádkami. Jako příklad zde uvádím „Sněhurku a sedm trpaslíků“ a „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Děti si vytvoří loutky, které mohou následně používat při námětových hrách, dramatizaci, vstupování do rolí. Zároveň vznikne působivá dekorace pro výzdobu třídy. Metoda rozvíjí zejména tvořivost dětí, ale i jejich schopnosti a dovednosti manuální a řečové. Děti se učí spolupracovat ve skupině, prosadit svůj názor, ale také přizpůsobit se.

Směřujeme ke kompetencím - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku, umět zacházet s předměty, nástroji, pomůckami, výtvarným matriálem, zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, pojmenovat části těla (BIO), vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích (PSY), spolupracovat s ostatními, dělit se o pomůcky a potřeby, rozdělit si úkol s jiným dítětem (INT, SOC), vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení - v jednoduchých situacích samostatně, jinak s dopomocí (SOC), osvojit si elementární poznatky (ENV)

Činnosti - kooperativní činnosti, manipulační činnosti, úkony s nástroji, náčiním, práce s materiálem, činnosti zaměřené k poznávání lidského těla

Využití: Metoda je vhodná pro práci s pohádkami. Jako příklad zde uvádím „Sněhurku a sedm trpaslíků“ a „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Děti si vytvoří loutky, které mohou následně používat při námětových hrách, dramatizaci, vstupování do rolí. Zároveň vznikne působivá dekorace pro výzdobu třídy. Metoda rozvíjí zejména tvořivost dětí, ale i jejich schopnosti a dovednosti manuální a řečové. Děti se učí spolupracovat ve skupině, prosadit svůj názor, ale také přizpůsobit se.

Směřujeme ke kompetencím - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku, umět zacházet s předměty, nástroji, pomůckami, výtvarným matriálem, zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, pojmenovat části těla (BIO), vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích (PSY), spolupracovat s ostatními, dělit se o pomůcky a potřeby, rozdělit si úkol s jiným dítětem (INT, SOC), vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení - v jednoduchých situacích samostatně, jinak s dopomocí (SOC), osvojit si elementární poznatky (ENV)

Činnosti - kooperativní činnosti, manipulační činnosti, úkony s nástroji, náčiním, práce s materiálem, činnosti zaměřené k poznávání lidského těla

*
*
*
Věk
Od 2 let Od 3 let Předškoláci
Rozvíjí se
Tvořivost
Určeno pro
Mateřská škola
Formát
A4
Autor
Pipková Eva