Personalistika pro školy a školská zařízení

Kód: VZD00396
Dostupnost: Skladem
1 990 Kč
+ -

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Nabízíme odborný výklad k dílčím vybraným částem pracovněprávních předpisů a předpisů náležejících ke školské legislativě, které vyvolávají opakovaně výkladové nejasnosti nebo dokonce rozporné interpretace.

Obsahem semináře bude diskuze nad těmito problémy, a to důsledně s ohledem na specifika řízení škol a školských zařízení. 
 • Podmínky navazování nových pracovněprávních vztahů;
 • předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků;
 • uplatnění pracovního řádu v podmínkách aplikace školských zákonů;
 • vztah zaměstnavatele a zřizovatele ve školské praxi;
 • práce přesčas a nadúvazková práce pedagogických pracovníků;
 • rozvržení a evidence pracovní doby, přestávky v práci pedagogických pracovníků;
 • práce pedagogického pracovníka mimo pracovní poměr;
 • stravování zaměstnanců;
 • prohlubování a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků;
 • aktuální judikatura v pracovně-právní oblasti;
 • diskuse a zodpovězení dotazů.

Aktuálnosti semináře napomohou konkrétní dotazy a náměty od jednotlivých účastníků semináře. Proto doporučujeme současně s přihláškou na seminář předem formulovat dotazy, problémy a okruhy k diskuzi, které můžete zasílat na e-mail: tomkova@infracz.cz – takto zaslaným námětům bude v rámci semináře věnována přednostní pozornost lektora.Účastníci semináře obdrží tyto pracovní materiály:
 • souhrn souvislostí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vzoru plánu DVPP;
 • souhrn souvislostí k evidenci pracovní doby včetně vzoru evidence pracovní doby;
 • vzory některých právních jednání v pracovněprávních
  vztazích.

Související právní předpisy:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Nabízíme odborný výklad k dílčím vybraným částem pracovněprávních předpisů a předpisů náležejících ke školské legislativě, které vyvolávají opakovaně výkladové nejasnosti nebo dokonce rozporné interpretace.

Obsahem semináře bude diskuze nad těmito problémy, a to důsledně s ohledem na specifika řízení škol a školských zařízení. 
 • Podmínky navazování nových pracovněprávních vztahů;
 • předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků;
 • uplatnění pracovního řádu v podmínkách aplikace školských zákonů;
 • vztah zaměstnavatele a zřizovatele ve školské praxi;
 • práce přesčas a nadúvazková práce pedagogických pracovníků;
 • rozvržení a evidence pracovní doby, přestávky v práci pedagogických pracovníků;
 • práce pedagogického pracovníka mimo pracovní poměr;
 • stravování zaměstnanců;
 • prohlubování a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků;
 • aktuální judikatura v pracovně-právní oblasti;
 • diskuse a zodpovězení dotazů.

Aktuálnosti semináře napomohou konkrétní dotazy a náměty od jednotlivých účastníků semináře. Proto doporučujeme současně s přihláškou na seminář předem formulovat dotazy, problémy a okruhy k diskuzi, které můžete zasílat na e-mail: tomkova@infracz.cz – takto zaslaným námětům bude v rámci semináře věnována přednostní pozornost lektora.Účastníci semináře obdrží tyto pracovní materiály:
 • souhrn souvislostí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vzoru plánu DVPP;
 • souhrn souvislostí k evidenci pracovní doby včetně vzoru evidence pracovní doby;
 • vzory některých právních jednání v pracovněprávních
  vztazích.

Související právní předpisy:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.