VYPRODÁNO - Tento produkt již není k dispozici

Personalistika pro školy a školská zařízení

Kód: VZD00396
Produkt pečlivě vybraný s odborníky na vzdělávání
Dostupnost: Skladem
1 490 Kč
+ -
Nabízíme odborný výklad k dílčím vybraným částem pracovněprávních předpisů a předpisů náležejících ke školské legislativě, které vyvolávají opakovaně výkladové nejasnosti nebo dokonce rozporné interpretace.

Obsahem semináře bude diskuze nad těmito problémy, a to důsledně s ohledem na specifika řízení škol a školských zařízení. 
 • Podmínky navazování nových pracovněprávních vztahů;
 • předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků;
 • uplatnění pracovního řádu v podmínkách aplikace školských zákonů;
 • vztah zaměstnavatele a zřizovatele ve školské praxi;
 • práce přesčas a nadúvazková práce pedagogických pracovníků;
 • rozvržení a evidence pracovní doby, přestávky v práci pedagogických pracovníků;
 • práce pedagogického pracovníka mimo pracovní poměr;
 • stravování zaměstnanců;
 • prohlubování a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků;
 • aktuální judikatura v pracovně-právní oblasti;
 • diskuse a zodpovězení dotazů.

Aktuálnosti semináře napomohou konkrétní dotazy a náměty od jednotlivých účastníků semináře. Proto doporučujeme současně s přihláškou na seminář předem formulovat dotazy, problémy a okruhy k diskuzi, které můžete zasílat na e-mail: tomkova@infracz.cz – takto zaslaným námětům bude v rámci semináře věnována přednostní pozornost lektora.Účastníci semináře obdrží tyto pracovní materiály:
 • souhrn souvislostí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vzoru plánu DVPP;
 • souhrn souvislostí k evidenci pracovní doby včetně vzoru evidence pracovní doby;
 • vzory některých právních jednání v pracovněprávních
  vztazích.

Související právní předpisy:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Nabízíme odborný výklad k dílčím vybraným částem pracovněprávních předpisů a předpisů náležejících ke školské legislativě, které vyvolávají opakovaně výkladové nejasnosti nebo dokonce rozporné interpretace.

Obsahem semináře bude diskuze nad těmito problémy, a to důsledně s ohledem na specifika řízení škol a školských zařízení. 
 • Podmínky navazování nových pracovněprávních vztahů;
 • předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků;
 • uplatnění pracovního řádu v podmínkách aplikace školských zákonů;
 • vztah zaměstnavatele a zřizovatele ve školské praxi;
 • práce přesčas a nadúvazková práce pedagogických pracovníků;
 • rozvržení a evidence pracovní doby, přestávky v práci pedagogických pracovníků;
 • práce pedagogického pracovníka mimo pracovní poměr;
 • stravování zaměstnanců;
 • prohlubování a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků;
 • aktuální judikatura v pracovně-právní oblasti;
 • diskuse a zodpovězení dotazů.

Aktuálnosti semináře napomohou konkrétní dotazy a náměty od jednotlivých účastníků semináře. Proto doporučujeme současně s přihláškou na seminář předem formulovat dotazy, problémy a okruhy k diskuzi, které můžete zasílat na e-mail: tomkova@infracz.cz – takto zaslaným námětům bude v rámci semináře věnována přednostní pozornost lektora.Účastníci semináře obdrží tyto pracovní materiály:
 • souhrn souvislostí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vzoru plánu DVPP;
 • souhrn souvislostí k evidenci pracovní doby včetně vzoru evidence pracovní doby;
 • vzory některých právních jednání v pracovněprávních
  vztazích.

Související právní předpisy:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
*
*
*