Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti

VZD00371
Akreditace MŠMT čj.
MSMT-14488/2021-6-468MSMT-21687/2020-4-500
Zaměření kurzu (kategorie)
Gramotnosti
Hodinová dotace kurzu
16
Vhodné i pro šablony
ANO

Vzdělávací program jezaměřen na pedagogickou podporu čtenářské pregramotnosti a gramotnosti  v předškolním a mladším školním věku.

Oblast gramotností se v moderní společnosti stává velmi významnou oblastí vzdělávání  v předškolním a mladším školním věku a skládá se ze souboru mnoha schopností, dovedností a postojů, které umožňují dítěti orientovat se ve světě písmen, textů,  informací.

Úroveň  předčtenářských a čtenářských dovedností velmi významně ovlivňuje školní  připravenost dítěte a usnadňuje jeho přechod z mateřské do základní školy. Proto nejen cílená podpora rozvoje předčtenářských a čtenářských dovedností dítěte, ale i případná včasná pedagogická podpora nerovnoměrného vývoje či specifických obtíží může ovlivnit jeho budoucí školní úspěšnost.


Zaměříme na oblast  vývojové psychologie a na posloupnost vývoje dílčích funkcí a pedagogickou  diagnostiku zaměřenou na zjišťování úrovně rozvoje dílčích funkcí podmiňujících budoucí úspěšné osvojování čtení, psaní a počítání.


Obsah vzdělávací akce v bodech:

 • pojem čtenářská gramotnost a pregramotnost
 • vývoj čtenářské gramotnosti a pregramotnosti, roviny a dílčí roviny čtenářské gramotnosti
 • soubor postupně se rozvíjejích předpokladů pro úspěšné rozvíjení čtenářské gramotnosti
 • posloupnost vývoje dílčích funkcí
 • zjišťování úrovně rozvoje dílčích funkcí a aktuální úroveň oslabené funkce
 • cílená volba účinných postupů k podoře dílčích funkcí
 • cílená volba účinných postupů k podoře dílčích funkcí s ohledem na aktuální úroveň oslabené funkce
 • přehled metod práce v návaznosti na zjištění aktuální úrovně dovedností v oblastech sluchové,
  zrakové a prostorové percepce
 • reedukační aktivity pro úplné zautomatizování
  funkcí vývojově nižších
 • reedukační aktivity k rozvoji vývojově vyšších funkcí - význam receptivních jazykových dovedností (vnímání a porozumění vyslechnutého textu)
 • význam produktivních jazykových dovedností (správná výslovnost, slovní zásoba, souvislé vyjadřování ve větách, vyprávění textu
 • příklady vhodných forem a metod práce pro rozvoj předčtenářských a prvních čtenářských dovedností, hra, prožitkové učení, situační učení
 • příklad práce s pohádkou, vytváření a formování vlastního postoje k textu pohádky a vyvození poučení pro život
 • podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti v předškolním věku a následně čtenářské gramotnosti, objasnění podstaty předčítání a naslouchání pohádek pro výchovu dítěte, význam komunikace
  pro dítě předškolního věku, proč mu předčítat
 • stručný popis jednotlivých etap vývoje dítěte s ohledem na výběr vhodného druhu pohádky
 • pohádka rozvíjí charakter, emoce, fantazii dítěte, učí děti rozpoznat dobro a zlo, buduje jeho
  mravní základ a hodnotový systém společnosti, předává zkušenosti minulých generací, rozbor pohádek
 • co přináší čtení, dle jakých parametrů volit vhodnou knihu
 • evaluace, diskuze a vzájemné předávání zkušeností, nápadů a podnětů

Veškeré vzdělávání je realizováno v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016.
Pokud je kurz vhodný pro šablony, lze jej hradit z šablon OP JAK.
Veškeré kurzy z naší nabídky lze zároveň hradit z rozpočtu školy i soukromě.
Školám a organizacím nabízíme také možnost platby na fakturu.

Máte otázky? Podívejte se na nejčastější dotazy ke kurzům.

Buďte s námi hvězdou kabinetu!

Vyberte si odměnu za Váš profesní rozvoj.

Vzdělávací program jezaměřen na pedagogickou podporu čtenářské pregramotnosti a gramotnosti  v předškolním a mladším školním věku.

Oblast gramotností se v moderní společnosti stává velmi významnou oblastí vzdělávání  v předškolním a mladším školním věku a skládá se ze souboru mnoha schopností, dovedností a postojů, které umožňují dítěti orientovat se ve světě písmen, textů,  informací.

Úroveň  předčtenářských a čtenářských dovedností velmi významně ovlivňuje školní  připravenost dítěte a usnadňuje jeho přechod z mateřské do základní školy. Proto nejen cílená podpora rozvoje předčtenářských a čtenářských dovedností dítěte, ale i případná včasná pedagogická podpora nerovnoměrného vývoje či specifických obtíží může ovlivnit jeho budoucí školní úspěšnost.


Zaměříme na oblast  vývojové psychologie a na posloupnost vývoje dílčích funkcí a pedagogickou  diagnostiku zaměřenou na zjišťování úrovně rozvoje dílčích funkcí podmiňujících budoucí úspěšné osvojování čtení, psaní a počítání.


Obsah vzdělávací akce v bodech:

 • pojem čtenářská gramotnost a pregramotnost
 • vývoj čtenářské gramotnosti a pregramotnosti, roviny a dílčí roviny čtenářské gramotnosti
 • soubor postupně se rozvíjejích předpokladů pro úspěšné rozvíjení čtenářské gramotnosti
 • posloupnost vývoje dílčích funkcí
 • zjišťování úrovně rozvoje dílčích funkcí a aktuální úroveň oslabené funkce
 • cílená volba účinných postupů k podoře dílčích funkcí
 • cílená volba účinných postupů k podoře dílčích funkcí s ohledem na aktuální úroveň oslabené funkce
 • přehled metod práce v návaznosti na zjištění aktuální úrovně dovedností v oblastech sluchové,
  zrakové a prostorové percepce
 • reedukační aktivity pro úplné zautomatizování
  funkcí vývojově nižších
 • reedukační aktivity k rozvoji vývojově vyšších funkcí - význam receptivních jazykových dovedností (vnímání a porozumění vyslechnutého textu)
 • význam produktivních jazykových dovedností (správná výslovnost, slovní zásoba, souvislé vyjadřování ve větách, vyprávění textu
 • příklady vhodných forem a metod práce pro rozvoj předčtenářských a prvních čtenářských dovedností, hra, prožitkové učení, situační učení
 • příklad práce s pohádkou, vytváření a formování vlastního postoje k textu pohádky a vyvození poučení pro život
 • podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti v předškolním věku a následně čtenářské gramotnosti, objasnění podstaty předčítání a naslouchání pohádek pro výchovu dítěte, význam komunikace
  pro dítě předškolního věku, proč mu předčítat
 • stručný popis jednotlivých etap vývoje dítěte s ohledem na výběr vhodného druhu pohádky
 • pohádka rozvíjí charakter, emoce, fantazii dítěte, učí děti rozpoznat dobro a zlo, buduje jeho
  mravní základ a hodnotový systém společnosti, předává zkušenosti minulých generací, rozbor pohádek
 • co přináší čtení, dle jakých parametrů volit vhodnou knihu
 • evaluace, diskuze a vzájemné předávání zkušeností, nápadů a podnětů

Součástí kurzu jsou kvalitní studijní a podpůrné materiály

U prezenčních kurzů je samozřejmostí bohaté občerstvení.

Po absolvování kurzu Vám vystavíme osvědčení.

Nejčastější dotazy ke kurzům

*
*
*
Vyberte si termín podle cílové skupiny a přihlaste se
Aktuálně nemáme v nabídce žádný otevřený kurz.

Kurz na zakázku – „na klíč“ pro sborovnu

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Chcete uspořádat tento kurz pro sborovnu? Vyplňte poptávku.